Vizí RC je podporovat všechny rodiny – být jejich partnerem ve všech jejich životních etapách (od prenatálního období do seniorského věku) v různých životních situacích.

Činnost Dobříšku směřuje k naplnění účelu co by společného zájmu jeho členů. Vize je naplňována zejména těmito body:

1. Provozování rodinného centra přispívajícího k vytváření přátelského a vstřícného prostředí pro všechny členy rodiny, zejména rodiče a děti.

2. Zastupování zájmů všech členů rodiny, zejména rodičů a dětí, podporování mezigeneračního sou-žití a vždy zohledňovat základní principy Úmluvy o právech dítěte.

3. Umožňovat rodičům, jejich dětem a dalším rodinným příslušníkům vykonávat svépomocné aktivity a vzájemnou výpomoc včetně dobrovolnictví. Vytvářet pracovní příležitosti pro rodiče s malými dětmi.

4. Aktivně přispívat k rozvoji města Dobříš a podílet se na společných projektech.

5. Aktivně působit v oblasti dalšího vzdělávání všech rodinných příslušníků a získávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologickém vývoji dětí i dalších rodinných příslušníků a tyto poznatky dále poskytovat klientům RC.

6. Nabízet akce pro smysluplné využití volného času rodin.

7. Napomáhat rodině zapojovat se do společenského života, umožňovat jim seberealizaci a vzdě-lávání a vytvářet veřejně prospěšné činnosti.

8. Pomáhat při začleňování rodin se zdravotně či sociálně znevýhodněnými dětmi do běžného života, vytvářet prostředí pro přirozenou interakci a integraci.

 

Působíme v prorodinných aktivitách pro rodiče s dětmi; výchova; neformální vzdělávání; volný čas.
 

V rámci RC řešíme tyto problémy:

  • sociální izolace rodin, rodičů – zejména matek na rodičovské dovolené. Zprostředkováváme dovednosti, nové znalosti, poradenství a sdílení. Podporujeme svépomocné skupiny. Zapojujeme i tatínky a další rodinné příslušníky;
  • nedostatečná primární prevence patologických jevů v rodině ve společnosti – snažíme se o pestrou nabídku vzdělávacích programů a odborné poradenství. Přirozeně tak dochází k vědomému rodičovství, bez nutnosti dalších a dražších aktivit;
  • pasivní rodičovství nahrazujeme pestrou nabídkou seminářů, workshopů, přednášek, poradenstvím a smysluplnou volnočasovou činností pro rodinné příslušníky a mládež (cca od 11 let) formou dobrovolnické činnosti při pořádání prorodinných aktivit naším centrem;
  • překážky při slaďování rodinného a pracovního života se snažíme řešit formou vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené formou seminářů a workshopů s doprovodným hlídáním dětí. Dlouhodobě spolupracujeme s Krajskou pobočkou úřadu práce v Příbrami při vytváření pra-covních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

Již od našeho vzniku v roce 2001 se snažíme vycházet vstříc našim klientům a pružně reagujeme na vzniklé situace. Snažíme se naplnit naši vizi a to podporovat všechny členy rodiny – být jejich partnerem ve všech životních etapách.

Nabízíme přátelské a vstřícné prostředí pro všechny členy rodiny. Snažíme se je aktivizovat a pomoci jim v růstu a držíme se našeho motta: „…místo pro rodinu“.

 

Našimi cílovými skupinami jsou rodiny jako celek, děti, mládež, dospělí, mladší senioři.

Dobříšek neslouží pouze rodinám z Dobříše, ale jeho klienty jsou i rodiny z mikroregionu Brdy – Vltava a také z Mníšecka. Víkendových prorodinných akcí se účastní i chataři a chalupáři převážně z hlavního města.

Volnočasové aktivity využívají především rodiče dětí navštěvující první stupeň základní školy, kteří tak smysluplně využily volný čas po vyučování.

Volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi navštěvují hlavně matky na rodičovské dovolené s dětmi od 6 týdnů do 4 let přibližně 1x týdně. Díky těmto aktivitám vznikly svépomocné skupiny.

Poradenské služby v roce 2016 využilo 95 unikátních rodin.

Mimořádné akce pro veřejnost navštíví přibližně 600 rodin za rok (např. Cyklostezka, Lampiónový průvod,…).

 

Již od svého vzniku (r. 2011) máme pronajaty suterénní prostory v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši o celkové výměře 88m2, kde se nachází, vstupní chodba, dětská hernička, kuchyňka, 2x WC, chodba, komora a výtvarná dílna, která slouží i jako učebna a kancelář. Dlouhodobě nám tyto prostory nestačí a využíváme další pronájmy – sál Pastoračního centra sv. Tomáše, tělocvičnu v místní sokolovně, úložné prostory a tělocvičnu v Rezidenci Stará fabrika a přednáškový sál v Městské knihovně v Dobříši.

Součástí našeho centra je dětské hřiště. Herní prvky procházejí každoroční kontrolou a splňují přísné bezpečnostní normy.

Kontakt

RC Dobříšek, z. s.
Na Nábřeží 1650
263 01 Dobříš

provozní
tel. 608 906 559

administrativa
tel. 603 199 265

koordinátor
tel.608 459 559

 

Úřední hodiny

Po-Pá 8-12 hod.

 

Sledujte nás i na sociálních sítích.

FBfacebook.com/dobrisek

IGinstagram.com/rc_dobrisek

 

 

Úřední hodiny v RC

Po-Pá 8-12 hod.

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode