Vizí RC je podporovat všechny rodiny – být jejich partnerem ve všech jejich životních etapách (od prenatálního období do seniorského věku) v různých životních situacích.

Činnost Dobříšku směřuje k naplnění účelu co by společného zájmu jeho členů. Vize je naplňována zejména těmito body:

1. Provozování rodinného centra přispívajícího k vytváření přátelského a vstřícného prostředí pro všechny členy rodiny, zejména rodiče a děti.

2. Zastupování zájmů všech členů rodiny, zejména rodičů a dětí, podporování mezigeneračního sou-žití a vždy zohledňovat základní principy Úmluvy o právech dítěte.

3. Umožňovat rodičům, jejich dětem a dalším rodinným příslušníkům vykonávat svépomocné aktivity a vzájemnou výpomoc včetně dobrovolnictví. Vytvářet pracovní příležitosti pro rodiče s malými dětmi.

4. Aktivně přispívat k rozvoji města Dobříš a podílet se na společných projektech.

5. Aktivně působit v oblasti dalšího vzdělávání všech rodinných příslušníků a získávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologickém vývoji dětí i dalších rodinných příslušníků a tyto poznatky dále poskytovat klientům RC.

6. Nabízet akce pro smysluplné využití volného času rodin.

7. Napomáhat rodině zapojovat se do společenského života, umožňovat jim seberealizaci a vzdě-lávání a vytvářet veřejně prospěšné činnosti.

8. Pomáhat při začleňování rodin se zdravotně či sociálně znevýhodněnými dětmi do běžného života, vytvářet prostředí pro přirozenou interakci a integraci.

 

Působíme v prorodinných aktivitách pro rodiče s dětmi; výchova; neformální vzdělávání; volný čas.

V rámci RC řešíme tyto problémy:

- sociální izolace rodin, rodičů – zejména matek na rodičovské dovolené. Zprostředkováváme dovednosti, nové znalosti, poradenství a sdílení. Podporujeme svépomocné skupiny. Zapojujeme i tatínky a další rodinné příslušníky;

- nedostatečná primární prevence patologických jevů v rodině ve společnosti – snažíme se o pestrou nabídku vzdělávacích programů a odborné poradenství. Přirozeně tak dochází k vědomému rodičovství, bez nutnosti dalších a dražších aktivit;

- pasivní rodičovství nahrazujeme pestrou nabídkou seminářů, workshopů, přednášek, poradenstvím a smysluplnou volnočasovou činností pro rodinné příslušníky a mládež (cca od 11 let) formou dobrovolnické činnosti při pořádání prorodinných aktivit naším centrem;

- překážky při slaďování rodinného a pracovního života se snažíme řešit formou vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené formou seminářů a workshopů s doprovodným hlídáním dětí. Dlouhodobě spolupracujeme s Krajskou pobočkou úřadu práce v Příbrami při vytváření pra-covních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

Již od našeho vzniku v roce 2001 se snažíme vycházet vstříc našim klientům a pružně reagujeme na vzniklé situace. Snažíme se naplnit naši vizi a to podporovat všechny členy rodiny – být jejich partnerem ve všech životních etapách.

Nabízíme přátelské a vstřícné prostředí pro všechny členy rodiny. Snažíme se je aktivizovat a pomoci jim v růstu a držíme se našeho motta: „…místo pro rodinu“.

 

Našimi cílovými skupinami jsou rodiny jako celek, děti, mládež, dospělí, mladší senioři.

Dobříšek neslouží pouze rodinám z Dobříše, ale jeho klienty jsou i rodiny z mikroregionu Brdy – Vltava a také z Mníšecka. Víkendových prorodinných akcí se účastní i chataři a chalupáři převážně z hlavního města.

Volnočasové aktivity využívají především rodiče dětí navštěvující první stupeň základní školy, kteří tak smysluplně využily volný čas po vyučování.

Volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi navštěvují hlavně matky na rodičovské dovolené s dětmi od 6 týdnů do 4 let přibližně 1x týdně. Díky těmto aktivitám vznikly svépomocné skupiny.

Poradenské služby v roce 2016 využilo 95 unikátních rodin.

Mimořádné akce pro veřejnost navštíví přibližně 600 rodin za rok (např. Cyklostezka, Lampiónový průvod,…).

 

Již od svého vzniku (r. 2011) máme pronajaty suterénní prostory v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši o celkové výměře 88m2, kde se nachází, vstupní chodba, dětská hernička, kuchyňka, 2x WC, chodba, komora a výtvarná dílna, která slouží i jako učebna a kancelář. Dlouhodobě nám tyto prostory nestačí a využíváme další pronájmy – sál Pastoračního centra sv. Tomáše, tělocvičnu v místní sokolovně, úložné prostory a tělocvičnu v Rezidenci Stará fabrika a přednáškový sál v Městské knihovně v Dobříši.

Součástí našeho centra je dětské hřiště. Herní prvky procházejí každoroční kontrolou a splňují přísné bezpečnostní normy.

Kontakt

RC Dobříšek, z. s.
Na Nábřeží 1650
263 01 Dobříš

provozní
tel. 608 906 559

administrativa
tel. 603 199 265

 

Úřední hodiny v RC

Po-Pá 8-12 hod.

 

Úřední hodiny v RC Dobříšek
Po-St 8-12 hod.
V jiné dny a hodiny po domluvě.

 

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode