Obchodní podmínky

Podmínky účasti na kurzu RC Dobříšek:
Přihlašování a úhrada kurzovného
Přihlašování na kurz je možné pouze prostřednictvím rezervačního systému Webooker: https://dobrisek.webooker.eu/. Přihlášení je možné přímo na webových stránkách nebo prostřednictvím kanceláře RC Dobříšek.
Přihlášení na kurz je závazné. Po zaplacení kurzovného je poplatek nevratný. Výjimkou je dlouhodobé onemocnění, jak je uvedeno níže.
Cena kurzovného je vypočítána dle počtu lekcí v daném pololetí a platí se na celé pololetí. U vybraných kurzů je možné zvolit splátkový kalendář a uhradit celkovou částku ve dvou splátkách.
Platba kurzovného dle ceníku na daný školní rok je splatná na účet ke dni splatnosti uvedené na zaslaném podkladu k platbě (proforma - faktura).
Výše kurzovného závisí též na době úhrady. V daném pololetí je vždy stanoven termín splatnosti, kdy je zvýhodněna dřívější úhrada. Tj. např. při zaplacení do určitého data v začátku pololetí je celková cena výhodnější, než při zaplacení po uvedeném stanoveném datu.
Děti, které nebudou mít při druhé navštívené hodině uhrazené kurzovné, se nebudou   moci příslušného kurzu dále účastnit.
Ukázková hodina, náhrady, jednorázové vstupy
Ukázková hodina se koná vždy v prvním týdnu daného pololetí. V případě zájmu o celý kurz se tato započítává do ceny kurzovného. V případě nezájmu o celý kurz je tato první ukázková hodina zdarma.
V průběhu roku je možné se přijít podívat na ukázkovou hodinu pouze v případě, že je v dané lekci volné místo. Podmínky jsou stejné jako při první ukázkové hodině, jak je uvedeno výše.     
Náhrady neprochozených lekcí nejsou vzhledem k nabídce jednotlivých kurzů možné. Finanční náhrada zameškaných lekcí je možná pouze v případě dlouhodobé nemoci. Pokud nemoc trvá čtyři týdny a déle bez přerušení, má klient/ka nárok na vrácení 50 % nevyužité částky. Absenci je nutné nejdříve oznámit provozní RC Dobříšek (info@dobrisek.cz a na tel. číslo 608 906 559) a doložit potvrzením od lékaře.
U kurzu Hrajeme si bez maminky platí rodiče jen skutečně odchozené lekce, pokud je dítě z přihlášené lekce včas omluveno. Omluva je uskutečněna prostřednictvím sms na   kontaktní telefon provozní RC Dobříšek: 608 906 559 nejpozději do 18h předchozího dne. Omluva je považována za platnou přijetím potvrzující sms od provozní, že ji bere na vědomí. V opačném případě rodič neprochozenou lekci hradí, protože je považována za neomluvenou.
U kurzů, kde není uvedeno jinak, je možné přijít i na jednorázový vstup, pokud je daný den v lekci volné místo. Jednorázový vstup se hradí zvlášť a je nutno se na danou lekci předem přihlásit.
Odpovědnost za děti, pojištění, členství
Lektorky a lektoři přebírají odpovědnost za dítě pouze v době trvání příslušného kurzu, jehož časové vymezení je uvedeno v platném rozvrhu kurzů RC Dobříšek. K přechodu odpovědnosti za dítě dochází vstupem dítěte do místa, kde se kurz uskutečňuje, tj. dílna RC Dobříšek nebo herna, nebo velký sál Pastoračního centra. Odpovědnost lektorky či lektora za dítě končí opuštěním dítěte prostoru, kde se uskutečňuje program kurzu. Pokud rodič nebo odpovědná osoba (zákonný zástupce) přivede dítě do prostor RC Dobříšek či Pastoračního centra dříve (tj. před začátkem příslušné lekce), odpovídá za něj rodič i přesto, že se dítě nachází v prostorách RC Dobříšek a to až do doby začátku   příslušné lekce v RC Dobříšek a stejně tak je tomu i po ukončení lekce. V případě    kurzu plavání přebírá lektorka odpovědnost za dítě jeho převzetím na místě srazu, tj. náměstí Dobříš, stanoviště linkového autobusu do Příbrami. Její odpovědnost končí dle  dohody s rodiči ohledně místa vyzvednutí dítěte buď na stejném místě, nebo v prostorách RC Dobříšek. V případě kurzů za přítomnosti rodičů mají za dítě zodpovědnost rodiče či zákonní zástupci i po dobu konání lekce, týká se kurzů Špačkohrátky s miminky, Hrátky s batolátky a Hrajeme si společně.
Ve školním roce 2019/2020 využívá RC Dobříšek i pronájem sálů dalších subjektů. Jedná se o prostory velkého sálu Pastoračního  centra pro kurzy Špačkohrátek s batolátky a tanečních kurzů. Rodiče  či zákonní zástupci jsou srozuměni s tím, že přihlášením do kurzu se zavazují respektovat provozní řád takto   pronajímaných prostor. Zároveň jsou povinni respektovat čas příchodu a odchodu tak, aby nebyla překročena hranice 15 minut před a po skončení lekce, aby RC Dobříšek nevznikaly vícenáklady s platbou pronájmu za sály.
Na příslušnou lekci doporučujeme nosit – dostatečné množství tekutin, zdravou svačinu, vhodné oblečení a přezůvky. V případě cvičení či tanečních lekcí též stažené vlasy, vhodnou obuv a volné oblečení.  
Veškeré informace ohledně organizace školního roku, kurzů, vystoupení a jiné budou    k dispozici vždy na internetových stránkách RC Dobříšek
Doporučení – dle všeobecných pojistných podmínek pojišťoven nemůže RC Dobříšek     sjednat/uzavřít takové pojištění ve prospěch dítěte jako např. školy. Bylo nám sděleno, že úrazové pojištění dětí pro cvičení a trénování v rámci sportovních     kurzů/oddílů je záležitostí rodičů a jejich rozhodnutí, zda dítěti úrazovou pojistku sjednají či nikoli.
Členství v RC Dobříšek. Přihlášením do kurzu pořádaného RC Dobříšek je dítě starší  tří let automaticky registrováno jako člen/členka RC Dobříšek. V případě dětí mladších  se členem či členkou stává jeho zákonný zástupce. V případě kurzů pro dospělé je členem či členkou dospělý.
ÚČASTI V PRAVIDELNÝCH KURZECH RODINNÉHO CENTRA DOBŘÍŠEK, Z.S. (dále jen RC Dobříšek)
 
Rodinné centrum Dobříšek, z.s.
Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš
info@dobrisek.cz, www.dobrisek.cz
 
Kontakty, informace o kurzech, provozní: 608 906 559, 
Fakturace a registrace: 603 199 265
 
Otevírací hodiny RC Dobříšek pro veřejnost:
Pondělí:    8:00 - 12:00 
Úterý:       8:00 - 12:00 
Středa:     8:00 - 12:00
Čtvrtek:     8:00 - 12:00
V jiných časech dle individuální domluvy.
 
Podmínky účasti na kurzu RC Dobříšek
 
Přihlašování a úhrada kurzovného
 • Přihlašování na kurz je možné pouze prostřednictvím rezervačního systému Webooker: https://dobrisek.webooker.eu/. Přihlášení je možné přímo na webových stránkách nebo prostřednictvím kanceláře RC Dobříšek.
 • Přihlášení na kurz je závazné. Po zaplacení kurzovného je poplatek nevratný. Výjimkou je dlouhodobé onemocnění, jak je uvedeno níže.
 • Cena kurzovného je vypočítána dle počtu lekcí v daném pololetí a platí se na celé pololetí. U vybraných kurzů je možné zvolit splátkový kalendář a uhradit celkovou částku ve dvou splátkách.
 • Platba kurzovného dle ceníku na daný školní rok je splatná na účet ke dni splatnosti uvedené na zaslaném podkladu k platbě (proforma - faktura).
 • Výše kurzovného závisí též na době úhrady. V daném pololetí je vždy stanoven termín splatnosti, kdy je zvýhodněna dřívější úhrada. Tj. např. při zaplacení do určitého data v začátku pololetí je celková cena výhodnější, než při zaplacení po uvedeném stanoveném datu.
 • Děti, které nebudou mít při druhé navštívené hodině uhrazené kurzovné, se nebudou   moci příslušného kurzu dále účastnit.

Ukázková hodina, náhrady, jednorázové vstupy

 • Ukázková hodina se koná vždy v prvním týdnu daného pololetí. V případě zájmu o celý kurz se tato započítává do ceny kurzovného. V případě nezájmu o celý kurz je tato první ukázková hodina zdarma.
 • V průběhu roku je možné se přijít podívat na ukázkovou hodinu pouze v případě, že je v dané lekci volné místo. Podmínky jsou stejné jako při první ukázkové hodině, jak je uvedeno výše.     
 • Náhrady neprochozených lekcí nejsou vzhledem k nabídce jednotlivých kurzů možné. Finanční náhrada zameškaných lekcí je možná pouze v případě dlouhodobé nemoci. Pokud nemoc trvá čtyři týdny a déle bez přerušení, má klient/ka nárok na vrácení 50 % nevyužité částky. Absenci je nutné nejdříve oznámit provozní RC Dobříšek (info@dobrisek.cz a na tel. číslo 608 906 559) a doložit potvrzením od lékaře.
 • U kurzu Hrajeme si bez maminky platí rodiče jen skutečně odchozené lekce, pokud je dítě z přihlášené lekce včas omluveno. Omluva je uskutečněna prostřednictvím sms na   kontaktní telefon provozní RC Dobříšek: 608 906 559 nejpozději do 16:30 h předchozího dne. Omluva je považována za platnou přijetím potvrzující sms od provozní, že ji bere na vědomí. V opačném případě rodič neprochozenou lekci hradí, protože je považována za neomluvenou.
 • U kurzů, kde není uvedeno jinak, je možné přijít i na jednorázový vstup, pokud je daný den v lekci volné místo. Jednorázový vstup se hradí zvlášť a je nutno se na danou lekci předem přihlásit.

Odpovědnost za děti, pojištění, členství

 • Lektorky a lektoři přebírají odpovědnost za dítě pouze v době trvání příslušného kurzu, jehož časové vymezení je uvedeno v platném rozvrhu kurzů RC Dobříšek. K přechodu odpovědnosti za dítě dochází vstupem dítěte do místa, kde se kurz uskutečňuje, tj. dílna RC Dobříšek nebo herna, nebo velký sál Pastoračního centra. Odpovědnost lektorky či lektora za dítě končí opuštěním dítěte prostoru, kde se uskutečňuje program kurzu. Pokud rodič nebo odpovědná osoba (zákonný zástupce) přivede dítě do prostor RC Dobříšek či Pastoračního centra dříve (tj. před začátkem příslušné lekce), odpovídá za něj rodič i přesto, že se dítě nachází v prostorách RC Dobříšek a to až do doby začátku   příslušné lekce v RC Dobříšek a stejně tak je tomu i po ukončení lekce. V případě    kurzu plavání přebírá lektorka odpovědnost za dítě jeho převzetím na místě srazu, tj. náměstí Dobříš, stanoviště linkového autobusu do Příbrami. Její odpovědnost končí dle  dohody s rodiči ohledně místa vyzvednutí dítěte buď na stejném místě, nebo v prostorách RC Dobříšek. V případě kurzů za přítomnosti rodičů mají za dítě zodpovědnost rodiče či zákonní zástupci i po dobu konání lekce, týká se kurzů Špačkohrátky s miminky, Hrátky s batolátky a Hrajeme si společně.
 • Ve školním roce 2019/2020 využívá RC Dobříšek i pronájem sálů dalších subjektů. Jedná se o prostory velkého sálu Pastoračního  centra pro kurzy Špačkohrátek s batolátky a tanečních kurzů. Rodiče  či zákonní zástupci jsou srozuměni s tím, že přihlášením do kurzu se zavazují respektovat provozní řád takto   pronajímaných prostor. Zároveň jsou povinni respektovat čas příchodu a odchodu tak, aby nebyla překročena hranice 15 minut před a po skončení lekce, aby RC Dobříšek nevznikaly vícenáklady s platbou pronájmu za sály.
 • Na příslušnou lekci doporučujeme nosit – dostatečné množství tekutin, zdravou svačinu, vhodné oblečení a přezůvky. V případě cvičení či tanečních lekcí též stažené vlasy, vhodnou obuv a volné oblečení.  
 • Veškeré informace ohledně organizace školního roku, kurzů, vystoupení a jiné budou    k dispozici vždy na internetových stránkách RC Dobříšek
 • Doporučení – dle všeobecných pojistných podmínek pojišťoven nemůže RC Dobříšek     sjednat/uzavřít takové pojištění ve prospěch dítěte jako např. školy. Bylo nám sděleno, že úrazové pojištění dětí pro cvičení a trénování v rámci sportovních     kurzů/oddílů je záležitostí rodičů a jejich rozhodnutí, zda dítěti úrazovou pojistku sjednají či nikoli.
 • Členství v RC Dobříšek. Přihlášením do kurzu pořádaného RC Dobříšek je dítě starší  tří let automaticky registrováno jako člen/členka RC Dobříšek. V případě dětí mladších  se členem či členkou stává jeho zákonný zástupce. V případě kurzů pro dospělé je členem či členkou dospělý.
Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2019.
 
 

 

Kontakt

RC Dobříšek, z. s.
Na Nábřeží 1650
263 01 Dobříš

provozní
tel. 608 906 559

administrativa
tel. 603 199 265

koordinátor
tel.608 459 559

 

Úřední hodiny

Po-Pá 8-12 hod.

 

Sledujte nás i na sociálních sítích.

FBfacebook.com/dobrisek

IGinstagram.com/rc_dobrisek

 

 

Úřední hodiny v RC

Po-Pá 8-12 hod.

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode