OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA PRAVIDELNÝCH KURZECH RODINNÉHO CENTRA DOBŘÍŠEK, Z.S. (dále jen RC Dobříšek)

Rodinné centrum Dobříšek, z.s.

Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš

info@dobrisek.cz, www.dobrisek.cz

Kontakty: informace o kurzech a registrace 608 906 559

 

Otevírací hodiny RC Dobříšek pro veřejnost:

Pondělí až pátek: 8:00 - 12:00

V jiných časech dle individuální domluvy.

 

Přihlašování a úhrada kurzovného

 • Přihlašování na kurz je možné prostřednictvím rezervačního systému Webooker: https://dobrisek.webooker.eu/. V případě problémů s registrací či přihlášením kontaktujte prosím provozní, tel. 608 906 559.

 • Přihlášení na kurz je závazné. Po zaplacení kurzovného je poplatek nevratný. Výjimkou je dlouhodobé onemocnění, jak je uvedeno níže.

 • Cena kurzovného je vypočítána dle počtu lekcí v daném pololetí a platí se na celé pololetí/semestr.

 • Platba kurzovného dle ceníku na daný školní rok je splatná na účet ke dni splatnosti uvedené na zaslaném podkladu k platbě (proforma – faktura). V případě registrace méně než týden před začátkem kurzu je splatnost do druhého dne.

 • Účastníci, kteří nebudou mít před začátkem kurzu uhrazené kurzovné, se nebudou moci příslušného kurzu účastnit a jejich místo bude nabídnuto dalším zájemcům. V případě problémů se zaplacením je třeba včas kontaktovat provozní, tel. 608 906 559.

 • V případě, že dítě či dospělý účastník má jakékoliv zdravotní či psychické problémy, je vaší povinností nás při registraci na toto upozornit. Nabídneme vám možnost konzultace s lektorem či individuální plán, jak zajistit hladký a příjemný průběh kurzu pro účastníka i všechny ostatní. Zatajením skutečnosti, která může mít vliv na hladký průběh kurzu, se vystavujete riziku vyloučení z kurzu bez možnosti vrácení peněz. Vyhrazujeme si právo odmítnout či přerušit účast na kurzu osobě, která znemožňuje či výrazně omezuje průběh kurzu.

Ukázková hodina, náhrady, jednorázové vstupy

 • Ukázková hodina se koná vždy v prvním týdnu daného pololetí. První ukázková hodina je zdarma. Nabídka ukázkové hodiny platí jen v případě, že jsou na kurzu volná místa.

 • Rezervace ukázkové hodiny je závazná. V případě, že se včas neomluvíte a na ukázkovou hodinu nedorazíte, nebude vám v budoucnu umožněno účastnit se ukázkových hodin žádného z kurzu RC Dobříšek.

 • V průběhu roku je možné se přijít podívat na ukázkovou hodinu pouze v případě, že je v dané lekci volné místo. Podmínky jsou stejné jako při první ukázkové hodině, jak je uvedeno výše.

 • Náhrady neprochozených lekcí nejsou vzhledem k nabídce jednotlivých kurzů možné. Finanční náhrada zameškaných lekcí je možná pouze v případě dlouhodobé nemoci. Pokud nemoc trvá čtyři týdny a déle bez přerušení, má účastník nárok na vrácení 50 % nevyužité částky. Absenci je nutné nejdříve oznámit provozní RC Dobříšek (info@dobrisek.cz a na tel. Číslo 608 906 559) a doložit potvrzením od lékaře.

 • V případě zrušení hodin ze strany lektora či RC Dobříšek jsou hodiny nahrazeny po ukončení semestru ve stejném čase a za stejných podmínek. Nevzniká tak nárok na vrácení peněz, pokud je nabídnuta náhradní hodina po předpokládaném ukončení daného semestru.

Odpovědnost za děti, pojištění, členství

 • Lektorky a lektoři přebírají odpovědnost za dítě pouze v době trvání příslušného kurzu, jehož časové vymezení je uvedeno v platném rozvrhu kurzů RC Dobříšek. K přechodu odpovědnosti za dítě dochází vstupem dítěte do místa, kde se kurz uskutečňuje, tj. učebna/dílna RC Dobříšek nebo herna, nebo velký sál Pastoračního centra. Odpovědnost lektorky či lektora za dítě končí opuštěním dítěte prostoru, kde se uskutečňuje program kurzu v řádném termínu ukončení kurzu. Pokud rodič nebo odpovědná osoba (zákonný zástupce) přivede dítě do prostor RC Dobříšek či Pastoračního centra dříve (tj. před začátkem příslušné lekce), odpovídá za něj rodič i přesto, že se dítě nachází v prostorách RC Dobříšek a to až do doby začátku příslušné lekce v RC Dobříšek a stejně tak je tomu i po ukončení lekce. Pokud není možné výjimečně vyzvednout dítě na konci kurzu a dítě není schopné dojít domů bezpečně samo, je třeba obratem kontaktovat některého ze zaměstnanců RC Dobříšek (viz kontakty na www.dobrisek.cz), aby se zajistil dozor nad dítětem. Tato povinnost automaticky nepadá na lektora! V případě kurzů za přítomnosti rodičů mají za dítě zodpovědnost rodiče či zákonní zástupci i po dobu konání lekce.

 • Rodiče či zákonní zástupci jsou srozuměni s tím, že přihlášením do kurzu se zavazují respektovat provozní řád RC Dobříšek a dalších pronajímaných prostor.

 • Účastník kurzu se zavazuje docházet na aktivity bez příznaků infekčních nemocí.

 • Veškeré informace ohledně organizace školního roku, kurzů, vystoupení a jiné budou k dispozici vždy na internetových stránkách RC Dobříšek

 • Členství v RC Dobříšek. Přihlášením do kurzu pořádaného RC Dobříšek je dítě starší tří let automaticky registrováno jako člen/členka RC Dobříšek. V případě dětí mladších se členem či členkou stává jeho zákonný zástupce. V případě kurzů pro dospělé je členem či členkou dospělý.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2024

 

 


Kontakt

RC Dobříšek, z. s.
Na Nábřeží 1650
263 01 Dobříš

provozní
tel. 608 906 559

administrativa
tel. 603 199 265

koordinátor
tel.608 459 559

 

Úřední hodiny

Po-Pá 8-12 hod.

 

Sledujte nás i na sociálních sítích.

FBfacebook.com/dobrisek

IGinstagram.com/rc_dobrisek

 

 

Úřední hodiny v RC

Po-Pá 8-12 hod.

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode