Podporují nás

Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost

Evropský sociální fond prostřednictvím MPSV a MAS Brdy - Vltava podpořil konání příměstských táborů v roce 2018 a 2019. Jsou pořádány v rámci projektu TÝDNY V DUCHU PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ. Reg. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007708 
Více zde: https://dobrisek.webnode.cz/tabory/ 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje od roku 2006 celoroční provoz a služby RC v dotačním řízení v oblasti podpory rodiny.

Středočeský kraj

V rámci Humanitárního fondu Středočeského kraje je podpořeno zejména poradenství pro široké spektrum osob: poradenství výchovné a rodinné, laktační a těhotenské, počítačové nejen pro seniory, sociální, pedagogicko psychologické a psychologické. 

Město Dobříš

Díky finanční podpoře z Fondu sportu a volného času města Dobříše pořádáme každoročně mimořádné kulturní, sportovní a volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny s dětmi a udržujeme hřiště Noemova archa.

Úřad práce Příbram

ÚP Příbram finančně podporuje tvorbu pracovních míst v RC Dobříšek (od roku 2003).

Římskokatolická farnost Dobříš

Římskokatolická farnost Dobříš přispěla finančními prostředky na provoz RC v roce 2013. 

Finanční dar na nutnou výměnu laviček ve tvaru zvířat (hrocha) u hřiště Noemova archa (2012).

paní Petra Eisová - upekla.cz

Finanční dar (2014).

ELDOR Dobříš, s.r.o

Věcný dar - baterie do tyček na lampióny (2013, 2014).

TechSoup Česká republika

Zaregistrujte Vaši neziskovou organizaci a získejte software od společností Microsoft, GiftWorks a SAP pouze za administrativní poplatek, který je zlomkem běžné tržní ceny.

www.techsoup.cz


 

V minulosti nás podpořili.