Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje spravujeme a zpracováváme v případě, že využíváte některou z námi poskytovaných služeb. Níže uvádíme podrobnější podmínky, jaké osobní údaje sbíráme a jak s nimi nakládáme. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo vaše údaje spravuje?

Vaše údaje poskytujete Rodinnému centru Dobříšek, z.s., Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš, IČO: 26542820, zapsaného ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 12112.


Prohlášení

Rodinné centrum Dobříšek, z.s. (dále jen RC Dobříšek) prohlašuje, že jako správce vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • zpracovává vaše údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
 • plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
 • umožní vám a bude vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Kontaktní údaje

Pokud se budete chtít na RC Dobříšek obrátit v průběhu zpracování osobních údajů, můžete tak učinit na platných kontaktních údajích uvedených na webových stránkách www.dobrisek.cz nebo na emailu: info@dobrisek.cz

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

RC Dobříšek zpracovává osobní údaje spadající do kategorie obecné a organizační osobní údaje, které jsou mu sděleny z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  • pravidelné kroužky a aktivity pro děti  a dospělé – osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, email, telefon, jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte
  • hlídání dětí a příměstské tábory pro děti – osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, email, telefon, jméno a příjmení dítěte, datum narození, registrovaná zdravotní pojišťovna, údaje o zdravotním stavu v následujícím rozsahu: alergie, předepsaná pravidelná medikace, individuální vzdělávací potřeby. Uvedené údaje nespadají do kategorie citlivých osobních údajů.
  • Poradenství pro dospělé – jméno a příjmení, email, telefon, téma konzultace, podpis. V případě, že je poradenství poskytováno anonymně, zpracováváme jen téma poskytnuté konzultace.
 • vedení účetnictví a mzdová agenda
  V souvislosti s vedením účetnictví a zpracováním mzdové agendy zpracovává RC Dobříšek vaše osobní (fakturační údaje) pro účely plnění zákonných povinností zejména v souladu se zvláštními zákonnými předpisy (zejm. zákony č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu).
 • marketing – zasílání informací o programu, novinkách
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno a příjmení) využívá RC Dobříšek za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Využíváte-li Vy osobně, nebo Vaše dítě nabízené programy a služby RC Dobříšek, zasíláme Vám informace o dalších aktivitách a akcích RC Dobříšek, neboť důvodně předpokládáme, že si o nich přejete být informováni. Tyto informace zasíláme po dobu 5 let od poslední využívané aktivity či služby. Pokud nevyužíváte žádnou poskytovanou službu RC Dobříšek, pak vám zasíláme informace o akcích a novinkách jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • fotografická dokumentace
  Součástí pravidelných i nepravidelných programů pro děti i dospělé je pořizování fotografické dokumentace. Využíváním aktivity či služby RC Dobříšek vyjadřujete souhlas se zveřejněním fotografií za účelem propagace na webových stránkách www.dobrisek.cz, FB profilu RC Dobříšek a dalších propagačních kanálech, které RC Dobříšek pro tyto účely používá. Pokud si výslovně nepřejete zveřejnění konkrétní fotografie s vaší osobou, nebo osobou vašeho dítěte, máte možnost požádat o výmaz této fotografie na emailové adrese: info@dobrisek.cz
 • zpětná vazba

V souvislosti s vylepšováním našich služeb a monitorování poskytovaných aktivit sbíráme od vás zpětnou vazbu služeb a aktivit, které využíváte. Pro účely zaslání zpětné vazby využíváme váš email a vaše jméno a příjmení. Nicméně zaslané hodnocení je anonymizováno a není uchováváno v souvislosti s vašimi osobními údaji.

 • údaje v souladu s poskytovanou dotací

RC Dobříšek může uchovávat a zpracovávat i další osobní údaje související s požadavky získaných dotací, které se k poskytované aktivitě či službě váží za účelem monitorování podpořených osob. V souvislosti s dotacemi Evropského sociálního fondu tak RC Dobříšek shromažďuje a zpracovává osobní údaje ve vztahu k trhu práce, které mohou zahrnovat i informaci o uzavřeném pracovním poměru a jméno zaměstnavatele. Tyto informace uchovává v listinné podobě a zároveň v databázi projektu provozovaného Ministerstvem práce a sociálních věci ČR na webových stránkách www.esfcr.cz

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

RC Dobříšek přijalo dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci a zaměstnankyně jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců a zaměstnankyň osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci. Pro sběr a uchovávání osobních údajů používá RC Dobříšek i platformy třetích stran, např. Google Cloud a Gmail, kde se ochrana a zabezpečení osobních údajů řídí pravidly a podmínkami těchto správců.

Předání osobních údajů třetím osobám

RC Dobříšek neposkytuje vaše osobní údaje třetím osobám. Výjimku tvoří podmínky dotace, za nichž se poskytovaná služba či aktivita uskutečňuje.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Dotazy a oprava osobních údajů

Dotazy ohledně osobních údajů v RC Dobříšek můžete zasílat na email info@dobrisek.cz Na stejné adrese můžete také požádat o úpravu Vašich osobních údajů a o informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. V takových případech budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti.
 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Emaily o pořádaných mimořádných akcích, nabízených aktivitách a službách Vám zasíláme, využíváte-li některou z aktivit či služeb RC Dobříšek na základě oprávněného zájmu.

Pokud dosud aktivity a služby RC Dobříšek nevyužíváte, dostáváte tyto informace na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete odběr těchto emailů ukončit prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém emailu.

 

Cookies

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. RC Dobříšek nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Doba zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme obecně po dobu pěti let od jejich poskytnutí nebo od ukončení aktivity, služby, pro kterou jste nám osobní údaje poskytli, s následujícími výjimkami. Údaje v dárcovské databázi uchováváme deset let od poskytnutí posledního daru anebo příslibu daru. Souhlas s inkasem uchováváme po dobu jeho platnosti a deset let od jeho ukončení. Kontaktní adresu pro zasílání novinek RC Dobříšek zpracováváme až do Vašeho odhlášení. Údaje v databázi dobrovolníků zpracováváme do Vašeho odhlášení a tři roky poté.

  

 

Kontakt

RC Dobříšek, z. s.
Na Nábřeží 1650
263 01 Dobříš

provozní
tel. 608 906 559

administrativa
tel. 603 199 265

koordinátor
tel.608 459 559

 

Úřední hodiny

Po-Pá 8-12 hod.

 

Sledujte nás i na sociálních sítích.

FBfacebook.com/dobrisek

IGinstagram.com/rc_dobrisek

 

 

Úřední hodiny v RC

Po-Pá 8-12 hod.

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode