Dobrovolníci

Chcete pomáhat při pořádání akcí, uvažujete o vedení kroužku, uspořádání semináře, kurzu, ... ? Rádi to s vámi probereme (Kontakt).

Děkujeme všem, kteří svou činností pomáhají naplňovat poslání Rodinného centra Dobříšek, z. s.

 

V roce 2014 nám pomohli

Eliška Korbová - asistence při programech RC

Adam Fišer - asistence při programech RC

Milan Šejna - oprava stolu v altánu

Václav Koubek - opravy hřiště

Denisa Bařinková - lektorování kurzu Digitální scrapbook, pomoc při správě webových stránek, fotografování

Adéla Sauerová - správa facebookových stránek

Lucie Bubancová - organizace Jarní burzy

Vlasta Pechová - správa webových stránek, tvorba letáků

Václav Pech - Programátorská přípravka

Lucie Dieng - autorka krásných obrázků pro web a letáky

Putování za 12 měsíčky 
Wyrobová Magdaléna, Vtípilová Magdaléna, Denisa Bařinková, Dagmar Hametová

Lampiónový průvod
Kurešovi, Folprechtovi, Alfred Simuna, David Simuna, Iveta Simunová, Anežka Bubancová, pan Štamberg, paní Kadlecová, Jakub Bedřich, Alena Hermanová, Denisa Bařinková, Oldřich Lhotský, Olina Ludačková, Drahomíra Motáková, Markéta Svobodová, Stáňa Bedřichová, Petra Simunová, Eva Šejnová, Renata Kubátová + Recais(t), Adam Fišer, Lucie Dieng, Karolína Šejnová, Martina Bernardová, Kateřina Neubauerová, Daniela Koubková, Lea Hampejsová, Ester Bláhová, Veronika Pecková, Andrea Žádníková, Julie Nentvichová, Veronika Pecková, Katka Stibotrová, Katka Šindelářová, Viktorie Malíková, Majda Wyrobová, Lucie Kršková, Jan Kršek, Šimon Svoboda

 

V roce 2013 nám pomohli

Tereza Maiwaldová - příprava článků pro web
Dáša Hametová - tvorba letáků, správa webových stránek
Václav Koubek - opravy hřiště
Václav Pech - vedení kroužku Programátorská přípravka
Vlasta Pechová - správa webových stránek, FB, PC konzultace, tvorba letáků
Adéla Sauerová - Facebook
Kateřina Neubauerová - zodpovídání dotazů v on-line poradně
Jiří Bedřich - řemeslné práce v RC
Ladislav Svoboda, Milan Mochán - zajištění chvoje pro adventní aranžování
Denisa Bařínková - správa webových stránek
Michaela Zídková - spolupráce na tvorbě a realizaci projektů, implementace právních předpisů do administravy a činnosti RC
 
Květinový den
Michaela Zídková, Kateřina Neubauerová, Eva Šejnová, Stáňa Bedřichová, Jana Universalová, Maruška Universalová
 
Jarní burza
Ošťádalová Hana, Bubancová Lucie, Eva Šejnová
 
Májové slavnosti
Dáša Hametová, Katka Neubauerová, Mirka Vtípilová, Eva Šejnová, Daniela Koubková, Stáňa Bedřichová, manželé Svobodovi, Míša Zídková, Vlasta Pechová, Majda Vtípilová
 
Poznej Dobříš s tátou a mámou
Zámek Dobříš, ŘKF Dobříš - P. Petr Blecha,  Muzeum Dobříš -František Průša,  Městská knihovna - Romana Bodorová, RC - Markéta Svobodová, Stanislava Bedřichová,  Eva Šejnová, Městská policie 
 
Podzimní burza
Ošťádalová Hana, Bubancová Lucie, Eva Šejnová
 
Lampiónový průvod pohádkovým lesem
Lea Hampejsová, Markéta Svobodová, Eva Šejnová, Mirka Vtípilová, Jan Stamberg, Pavlína Malá, paní Kadlecová, Olina Ludačková, Lucie Hampejsová, Anna Hončíková, Markéta Hončíková, Sabina Lincová, Majda Vtípilová, Vendula Kozohorská, Eva Gruntorádová, Věra Hovorková, Jiří Tesárak, Libor Jobek, Renata Kubátová, Libor Bezděka, Jirka Soukup, Kateřina Soukupová, Monika Kurešová, Ondřej Kureš, Milan Kureš, Dáša Ludačková, Majda Wyrobová, Julie Nentvichová, Ondřej Hampejs, David Bláha, Tomáš Pokorný, Jan Gotowicki, manželé Folprechtovi, Barča Bedřichová, Dáša Mášová, Míša Žilinová, Gita Kabátová, Eliška Kučerová, Alžběta Kučerová, Ondřej Mezera, Michal Trmal, Matouš Nikl, Saša Kozohorská, rodina Vystydova, KUS aj.
 
Adventní jarmárek
Naďa Kramplová (divadelní představení), manželé Svobodovi, manželé Zídkovi, Eva Šejnová, Stáňa Bedřichová, rodina Hametova, Vlasta Pechová, Mirka Vtípilová, P. Petr Blecha

 

V roce 2012 nám pomohli

Jarní cyklostezka
Šejnová Eva, Svobodová Markéta, Štěpová Petra, Bedřichová Stáňa, Koubková Daniela, Vtípilová Miroslava, Hampejsová Lea, Kubátová Renáta, Peták Pavel, Mášová Dáša, Hončíková Adéla, Ludačková Olina, Tesárková Alena, Tesárek Jiří, Hermanová Gábina, Balíková Jana, Wyrobová Pavlína, Štěpo Matěj, Hampejsová Lucie, Hončíková Anna, Hončíková Markéta, Lincová Sabina, Svoboda Šimon, Kořínková Adéla, Kořínková Pája, Hermanová Alena, Balík Vojta, Koubek Vašek, Havlík Jakub, Vtípilová Majda, Vtípilová Anna, Šejnová Karolína, Wyrobová Majda, Mezera Ondra

Jarní burza
Ošťádalová Hana, Bubancová Lucie, Koubková Daniela, Hametová Dagmar

 

Laštovková Karolína - fotky

Borovičková Anna - šití sukní na Moderní tance

Bedřich Jiří - práce v RC (poličky, cedule, ..)

Koubek Václav - hřiště beton

Hutňanová Zuzka - obrázek logo Místo pro rodinu

Koupená Hana - propagační obrázky pro web i letáky

Pechová Vlasta - tvorba a správa webových stránek, počítačové kurzy

Hrdoušková Markéta - pomoc s vytvořením stránky na Facebooku

Zikánová Veronika - vizualizace RC Dobříšek

Zídková Michaela - psaní projektu

Hončíková Adéla - leták

Pech Václav - vedení kroužku Programátorská přípravka

Hametová Dáša - tvorba letáků, správa webových stránek

 

Odstraňování následků havárie

rodiny Bedřichova, Hametova, Kaiserova, Pechova, Svobodova, Šejnova, Vtípilova, Ludmila Musilová, Marie Šochová, Noemi Trojanová, Daniela Koubková

 

Lampiónový průvod

Lea Hampejsová, David Hampejs, manželé Vystydovi, Dita Pelikánová, Stáňa Bedřichová, Daniela Koubková, Markéta Svobodová, Eva Šejnová, manželé Stambergovi, Jarka Kadlecová, Markéta Malá, Pavlínka Malá, Olina Ludačková, Lucka Hampejsová, Anička Hončíková, Rebeka Haklová, Markéta Hončíková, Sabča Lincová, Péťa Fabiánová, Anežka Homolková, Alenka HermanováMartina Sobotková, Tereza KratinováSíma Třešňáková, Vendula Kozohorská, Katka Vodrážková, Dáša Mášová, Kuba MášaMíša Žilinová, Jirka Tesárek, Anička Vtípilová, Karolína Šejnová, Eva Gruntorádová, Věra Hovorková, Petra Štěpová, Dáša Hametová, Vojta Balík, Vašek Ludačka, Iveta Volná, Filip Selecký, Ondra Hampejs, David Bláha, Tomáš Pokorný, Mirka Vtípilová, Majda Vtípilová, Alžběta Bláhová, Nela ZajícováKuba Bedřich, Nikola Urbánková, Aneta UrbánkováMajda Wyrobová, Kačka Šindelářová, Julča NentvichováEliška Kučerová, Táňa PříhodováOndra Mezera, Kryštof Kroc, Péťa Hamet, Matěj Štěpo, Ondra Štěpo, Saša Kozohorská, Adélka Kořínková, Pája Kořínková, 6 žen z KUSu Dobříš

 

Adventní Jarmárek
Mirka Vtípilová, Radim Koval, Blanka Sýkorová, Zuzka Hutňanová, Stáňa Bedřichová, Dáša Hametová, Vlasta Pechová, Láďa Svoboda, Eva Šejnová, manželé Zídkovi, Jana a Mirek Salcmanovi, Maiwaldovi, Petr Hamet