Kontakt

Rodinné centrum Dobříšek, z. s. (zkratka RC Dobříšek, z. s.)

Na Nábřeží 1650 (vchod zezadu budovy)

263 01  Dobříš

 

IČO: 26542820

Transparentní účet u Komerční banky, a.s.,

Číslo b. ú. 107-7733010267/0100

 

www.dobrisek.cz

www.facebook.com/dobrisek

 

Email: info@dobrisek.cz

*

Petra Sofie Haken - koordinátorka programů a služeb

tel: 608 459 559, e-mail petrashaken@dobrisek.cz

Petra Štochlová - asistentka projektů a služeb

tel. 603 199 265, e-mail stochlovapetra@dobrisek.cz

Kateřina Nekvapilová - provozní - registrace členů, přihlášky na akce/programy

tel. 608 906 559, e-mail nekvapilovakaterina@dobrisek.cz