Mgr. Michaela Zídková píše...

02.01.2014 12:31

Vánoční svátky a silvestrovské veselí je za námi! Nastal čas bilancování a hodnocení uplynulého roku. Při této příležitosti bych ráda poděkovala všem, kteří v minulém roce podpořili Rodinné centrum Dobříšek a podíleli se na uskutečňování jeho poslání.

Vykročili jsme do nového roku, který vždy otevírá další etapu našich životů. I pro mě je tento rok začátkem další životní zkušenosti. Je mi ctí, že mohu převzít úlohu koordinátorky Rodinného centra Dobříšek po Mgr. Markétě Svobodové, které tímto chci velmi poděkovat za podporu, kterou mi doposud poskytovala, a zároveň popřát mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Po dlouholeté spolupráci opouští Rodinné centrum Dobříšek Bc. Stanislava Bedřichová, které děkuji za nasazení, které do práce pro rodinné centrum vložila, a přeji do budoucna mnoho úspěchu!  Společně s Mgr. Markétou Svobodovou a jejich týmem dokázaly mnohé sny v prorodinné oblasti proměnit ve skutečné činy. Přeji si, abychom na tyto výsledky rodinného centra navázali a abychom se těšili z našich společných dobrých činů!

S přátelským pozdravem

Mgr. Michaela Zídková