Májové slavnosti - Místo pro rodinu

20.05.2013 08:03

V rámci Májových slavností (18. 5. 2013) byl starostou města Mgr. Jaroslavem Melšou a koordinátorkou RC Dobříšek Mgr. Markétou Svobodovou slavnostně zahájen projekt Místo pro rodinu

Při této příležitosti bylo od 10 do 16 hod. otevřeno RC Dobříšek a na hřišti u kina našly rodiny s dětmi zázemí (s možností občerstvení, odpočinku i možností získat informace o činnosti RC Dobříšek) a hojně navštěvovanou výtvarnou dílničku.

Projekt je realizován v rámci kampaně Sítě MC "Město pro děti".