E-mailová etiketa

18.02.2014 11:10

Přednáška Ing. Vlasty Pechové "E-mailová etiketa", která se konala v úterý 18. 2. 2014, pojednávala o zásadách správné e-mailové komunikace a dotkla se i nejčastějších češtinářských nešvarů objevujících se v e-mailové korespondenci.

E-mailová etiketa byla rovněž náplní Počítačového setkání pro seniory konaného v pátek 14. 2. 2014. Senioři si v praxi vyzkoušeli, jak správně přeposílat e-maily, používat skryté kopie, využívat složky pro třídění pošty a jak nakládat s nevyžádanou poštou.