Adventní jarmárek

30.11.2014 04:13

Příjemná atmosféra, krásné výrobky, výtvarné dílny nejen pro děti - výroba vánočních dekorací a slaměných ozdob, možnost vyfouknout si vlastní ozdobu, ukázka paličkování, hudební vystoupení, loutkové divadélko, lahodné občerstvení - tak je možné ve stručnosti shrnout Adventní jarmárek, který se konal v sobotu 29. listopadu 2014.

 
Velice děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, a Pastoračnímu centru sv. Tomáše za poskytnutí prostor.