Program platný od září 2018

Dle naplněnosti kurzů začínáme v týdnu od 17.9.2018.

Přijďte se nezávazně podívat na ukázkovou hodinu. 

Úterý

Úterý od 8:00 do 12:00 hod. HRAJEME SI BEZ MAMINKY - děti od 2,5 let

Nově až 4 x týdně Pondělí - čtvrtek 8 - 12h   Adaptační prográmek pro děti od 2,5 let. O děti se bude starat kvalifikovaná lektorka, která pro děti bude připravovat aktivity podobné těm v MŠ (výtvarné, tvořivé, hudební, pohybové), prostor bude i na volnou hru a pobyt venku,...

Úterý od 8:30 do 9:30 hod. POČÍTAČOVÁ SETKÁNÍ PRO SENIORY A SENIORKY – od 9. 10.

Počítačová setkání jsou určena především pro seniory, ale jsou vítáni i ostatní, kteří by si rádi osvojili, procvičili či zopakovali počítačové znalosti a dovednosti. Malý počet účastníků (cca 5-8 osob). Program je přizpůsoben aktuálnímu složení a zkušenosti skupinky.  Probíraná témata:...

Úterý od 9:00 do 10:00 hod. HRÁTKY S BATOLÁTKY od 10 do 18 měsíců (s rodiči)

Špačkohrátky s batolátky I ( 10-18 měsíců )   Špačkohrátky s batolátky jsou pohybový kroužek, zaměřený na rozvoj jemné a hrubé motoriky dítěte. Cviky a pohybové hry jsou sestavovány pro podporu a rozvoj přirozeného psychomotorického vývoje dětí, správné zapojování svalových skupin...

Úterý od 10:00 do 11:00 hod. HRÁTKY S BATOLÁTKY - od 1,5 do 2,5 roku (s rodiči)

Špačkohrátky s batolátky II ( 1,5 - 2,5 roku )   Špačkohrátky s batolátky jsou pohybový kroužek, zaměřený na rozvoj jemné a hrubé motoriky dítěte. Cviky a pohybové hry jsou sestavovány pro podporu a rozvoj přirozeného psychomotorického vývoje dětí, správné zapojování svalových skupin...

Úterý od 11:00 do 12:00 hod. HRÁTKY S BATOLÁTKY - od 2,5 do 4 let (s rodiči)

"Hrátky s batolátky" budou u dětí zábavnou formou rozvíjet zejména jemnou a hrubou motoriku, bude podpořen jejich správný pohybový vývoj a také se budou učit komunikaci a vzájemným vztahům v kolektivu. Básničky, písničky a vhodné nářadí usnadní dětem výuku základů rytmizace, naučí se...

Úterý od 13:00 do 14:00 hod. ŠPAČKOHRÁTKY S MIMINKY od 3 do 6 měsíců

Špačkohrátky s miminky I ( 3- 6 měsíců )   Špačkohrátky s miminky jsou kroužkem pro maminky s dětmi, kde se učíme nejen manipulaci a cvikům s dětmi, které podporují správný psychomotorický vývoj, ale také řešíme poradenství v této oblasti. Jednoduchými cviky, jemnou a klidnou manipulací...

Úterý od 14:00 do 15:00 hod. ŠPAČKOHRÁTKY S MIMINKY od 7 do 10 měsíců

Špačkohrátky s miminky II ( 6-10 měsíců )   Špačkohrátky s miminky jsou kroužkem pro maminky s dětmi, kde se učíme nejen manipulaci a cvikům s dětmi, které podporují správný psychomotorický vývoj, ale také řešíme poradenství v této oblasti. Jednoduchými cviky, jemnou a klidnou...

Úterý od 15:00 do 16:30 hod. ŠIKOVNÉ PRSTY - děti od 7 let

Kurz je pro děvčata od 7-8 let. Učíme se základy háčkování, drhání, vyšívání, šití. Děvčata získají základy pro pozdější rozvoj v samostatném tvoření. Během tvoření se učí trpělivosti a soustředění se na jemnou práci.    Pro:         děti od 7 let Lektor: ...

Úterý od 16:00 do 17:00 hod. TANEČNÍ PRŮPRAVA - děti od 4 do 6 let

Děti se naučí základním pohybovým dovednostem, jako jsou držení těla, chůze, běh, rytmické cítění, koordinace pohybu, orientace v prostoru a mnohé další civilní i taneční prvky. Výuka čerpá inspiraci z baletu, gymnastiky i folklóru.   Pro:        ...

Úterý od 17:00 do 18:00 hod. MODERNÍ TANEC DANCE MIX - děti 6-10 let

Lekce budou zaměřeny na cvičení do rytmu moderní hudby. Obsahovat budou taneční kroky a základy taneční techniky moderního tance, také protahovací a posilovací cvičení, zaměřené především na správné držení těla. Děti se naučí i různé choreografie na vystoupení. Naučí se základní prvky moderních...

Úterý od 17:00 do 18:30 hod. KULIŠÁRNY JUNIOR 9-12 let - od 18. 9.

Kulišárny Junior jsou určeny pro děvčata, která si již osvojila základy háčkování a nyní si chtějí tvořit první samostatné výrobky (kulichy, čepice,...) 5 setkání do konce roku 2018  První setkání se uskuteční 18. 9.   Pro:         děti od 9 let Lektor: ...

Úterý od 17:00 do 18:30 hod. KULIŠÁRNY 1x měsíčně - od 2. 10.

Kurz pro "velké holky", které by rády samy tvořily pro sebe, své blízké. Opakujeme zde základy háčkování, pletení, učíme se nové vzory a techniky - nejen kulíšků, ale tvoříme i nové originální výrobky.   Lektor:         Mgr. Lenka Kšanová, DiS. Místo:...

Úterý od 19:00 do 21:00 hod. MISTR PALETA PRO DOSPĚLÉ

Mistr Paleta s dobříšským výtbarníkem Miro Pogranem.    Lektor:     Miro Pogran Kde:        RC Dobříšek Cena:      1500Kč/ 5 lekcí Přihlášky: pomocí PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE, popř. na info@dobrisek.cz, tel. 608 906 559