Úterý od 16:00 do 17:00 hod. TANEČNÍ PRŮPRAVA - děti od 4 do 6 let

Úterý od 16:00 do 17:00 hod. TANEČNÍ PRŮPRAVA  - děti od 4 do 6 let
Děti se naučí základním pohybovým dovednostem, jako jsou držení těla, chůze, běh, rytmické cítění, koordinace pohybu, orientace v prostoru a mnohé další civilní i taneční prvky.
Výuka čerpá inspiraci z baletu, gymnastiky i folklóru.
 

Pro:         děti 4-6 let

Lektor:     MgA. Renata Kubátová, DiS.

Kde:         velký sál Pastoračního centra Sv. Tomáše

Cena:       80,-Kč za lekci + kostým na celý rok 400,-Kč, platba na pololetí

 

Přihlášky: pomocí PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE, popř. na info@dobrisek.cz, tel. 608 906 559 

 

Krátká video ukázka z vystoupení na Májových slavnostech 2015