Naše kronika

 • 17.09.2012 10:18

  Co nevíme o podnikání 50+

  V září 2012 proběhl úvodní seminář v rámci projektu „Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji“. Cílem semináře je pomoci účastníkům lépe se orientovat v oblasti podnikání. Mezi hlavní témata patřili možnosti získávání informací a podpory, administrativní nároky na podnikatele, ďaňový systém v ČR atd. Semináře se mohli zúčastnit osoby starší 50 let a cizinci žijící ve Středočeském kraji. Info: www.gle.cz/events-item.php?id=119

 • 09.09.2012 21:11

  Zahradní slavnost

  V neděli 9. 9. 2012 se sešli příznivci Dobříšku na hřišti Noemova archa, aby společně oslavili začátek nového školního roku a "ochutnali" z letošní nabídky kroužků.

   

  Koordinátorka Dobříšku Markéta Svobodová přivítala přítomné a seznámila je s programem Zahradní slavnosti, jejíž prvním bodem bylo slavnostní odhalení laviček.

  Na jejich obnovu přispěli a poděkování patří:

  - CUPRUM spol. s r.o.,

  Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové,

  - Zámku Dobříš,

  - Římskokatolické farnosti Dobříš

  - a rodinám z Římskokatolické farnosti Dobříš.

   

  Během celé slavnosti probíhaly výtvarné dílny, v altánku bylo možno si popovídat s učitelem angličtiny (nejen) pro dětiSvé umění nám předvedly svěřenkyně Renaty Kubátové z kroužku Moderní tance a rodiče s dětmi ukázku z programu HŠ Yamaha pod vedením Jany TománkovéVelkému zájmu dětských návštěvníků se těšilo divadélko Jany Kylarové a slavnost zakončilo vystoupení hudební skupiny Cantores.

   

   

 • 29.08.2012 08:48

  Parlamentní listy - hlídání dětí

  Dne 22. 8. 2012 vyšel v Parlamentních listech článek "A co děti, mají si kde pod dozorem hrát? Rodiny si zouvají, že ne", na jehož přípravě se podílela i koordinátorka Dobříšku Markéta Svobodová.

   

  Celý rozhovor Jana Rychetského s Markétou Svobodovou si můžete přečíst zde:

  Paní Svobodová, dostal jsem informaci, že se staráte na Dobříši o mateřské centrum Dobříšek. Je to stále tak?

   
  Mateřské centrum Dobříšek vzniklo na Dobříši před téměř 11 lety, měla jsem to štěstí být
  jednou z jeho zakladatelek. V průběhu let jsme naši nabídku rozšířili z původní cílové skupiny
  maminek na MD i na další členy rodiny, takže jsme se k 10.narozeninám rozhodli změnit
  název na Rodinné centrum Dobříšek o.s. V dubnu tohoto roku jsem se po odchodu své
  předchůdkyně stala novou koordinátorkou tohoto centra.
   
  Co si myslíte o potřebnosti zákona o dětských skupinách a chůvách?
   
  Myslím, že mnoho rodin už se tohoto zákona nemůže dočkat . Setkávám se s velkým
  množstvím rodin a častý problém, který řeší, je nedostatečná kapacita stávajících předškolních
  zařízeních a absence alternativních možností, kam své dítě umístit. Dětské skupiny mohou být
  vhodnou formou, ale velmi mě mrzí, že z návrhu zcela vypadl projekt vzájemné rodičovské
  výpomoci. Přitom tato možnost by byla pro mnohé rodiny oboustranně výhodná, jistým
  způsobem na mnoha místech funguje, ale bylo by třeba jí dát nějaký legislativní rámec.
  Institut chůvy tak, jak je navrhován, nemůže vzájemnou rodičovskou výpomoc nahradit.
   
  Je to opravdu tak, že maminky nemají v Česku kam dávat děti předškolního věku?
   
  Nemohu to posuzovat celorepublikově, ale v našem regionu je rozhodně kapacita kolektivních
  zařízení pro děti předškolního věku nedostatečná. V našem městě se nedostalo do školek asi
  80 dětí, ale nejproblematičtější situaci mají lidé na vesnicích, kde školka není - a v nejbližším
  městě nemají šanci, protože nesplňují požadavek trvalého bydliště v místě školky. Mnoho
  rodin se tak dostává do zoufalé situace, kdy se jeden z rodičů (většinou matka) potřebuje
  vrátit zpět do zaměstnání, ale nemá kam umístit své dítě. S tím souvisí i další zádrhele
  slaďování pracovního a rodinného života, stále ještě málo zaměstnavatelů je schopno
  nabídnout zkrácené úvazky, možnosti práce z domova apod.
   
  Co si myslíte o vládě a o tom, že zákon nebyl ještě dodnes vzat v patrnost?
   
  To, co si myslím, by se dalo označit jako velké zklamání. Tzv. prorodinný balíček, který byl
  poprvé představen v roce 2008, byl už tehdy nadějí pro mnohé rodiny, v následujícím roce se
  objevil v návrhu zákona o podpoře rodin, ale kvůli pádu vlády a předčasným volbám bohužel
  nedošlo k jeho schválení. Vláda Petra Nečase, který sám jako ministr práce a sociálních věcí
  u zrodu tohoto návrhu stál, byla znovu nadějí, že prorodinným aktivitám bude dán průchod,
  mezitím se návrh různě pozměňoval, připomínkoval, přejmenovával, ale schválen stále
  není. Rodiny s dětmi to v současné době nemají zrovna jednoduché, vzhledem k finančním
  výdajům, které se na ně ze všech stran valí, a toto by byla ze strany vlády jedna z možností,
  jak jim pomoci. Chápu, že to není jen věc vlády, ale také dalších zákonodárců a velmi bych si 
  přála, aby byli schopni se alespoň pro jednou sjednotit a rozhodnout se pro dobrou věc.

 • 11.08.2012 19:14

  Hledání pokladu

  Kdo nezaváhal a přihlásil děti na středu 8. 8. 2012 na náš výlet „Hledání pokladu“, neprohloupil. Sešla se dobrá parta dětí ve věku 6–10 let. Počasí jsme si nemohli přát lepší.

  Projeli jsme se vláčkem do Mokrovrat a potom se po vyznačené trase plné úkolů a nástrah vydali hledat poklad. V altánu „Králova stolice“ jsme si dali v době oběda velkou sváču a zasoutěžili jsme si v různých disciplínách. Děti byly nadšené, plné energie a nedočkavosti, jaký je čeká poklad. Ten jsme úspěšně vypátrali a vykopali. Ve Staré Huti jsme se zastavili u obory se zvířaty, kde jsme napočítali až 11 druhů. Měli jsme štěstí, zrovna probíhalo jejich krmení, a tak jsme všechna zvířátka zhlédli pěkně zblízka. V cíli jsme si vyzkoušeli namalovat mapu naší cesty za pokladem, kterou jsme i zapečetili voskem. Výlet se nám vydařil.

  Děkuji všem rodičům dětí za důvěru, mému synovi za pomoc při přípravě akce a za doprovod a dětem za krásně strávený den v jejich společnosti. Budu se těšit na setkání při dalších akcích. Sledujte naše webové stánky https://www.dobrisek.cz.

   

  Koubková Daniela

   

 • 07.08.2012 17:27

  Průvodce pečujících osob

  Síť MC vydala v rámci projektu Krok k zaměstnání publikaci Průvodce pečujících osob. Více informací naleznete v tiskové zprávě. Publikace je ke stažení v sekci Užitečné odkazy.

 • 23.07.2012 09:30

  Zvýšení kapacity mateřských škol v Dobříši

  V loňském roce začalo město Dobříš s realizační fází projektu „Zvýšení kapacity mateřských škol v Dobříši“. Projekt měl za cíl navýšit nevyhovující kapacitu dobříšských mateřských škol o 42 míst. Dosažení cíle bylo podpořeno Evropskou Unií prostřednictvím evropského fondu pro regionální rozvoj, který se na projektu finančně podílel. Stavební práce probíhaly v areálu 2. a 4. MŠ. 2. Mateřská škola měla zvýšit svoji kapacitu o 15 nových míst a 4. MŠ o 27 míst. Rodinné centrum Dobříšek je partnerem tohoto projektu.

   

   

 • 10.07.2012 16:42

  Havárie v Dobříšku

  První červencový týden byly prostory Dobříšku vinou prasklé hadičky WC několik dní zaplaveny vodou. Díky obětavé práci dobrovolníků se podařilo během víkendu zprovoznit výtvarnou dílnu, kuchyňku a WC. Celé prázdniny probíhalo vysoušení herny, která byla zasažena nejvíce. Herna je opět otevřena malým i velkým návštěvníkům od pondělí 3. 9. 2012.

  Srdečně DĚKUJEME všem, kteří se podíleli na záchranných pracích, malování, úklidu,... , a Pastoračnímu centru sv. Tomáše za poskytnutí náhradních prostorů a zapůjčení vysoušečů.

   

 • 25.06.2012 20:15

  Posezení kolem ohně

  V pondělí 25. 6. 2012 se uskutečnilo předprázdninové setkání lektorů, dobrovolníků a návštěvníků RC Dobříšek. 

  Koordinátorka Markéta Svobodová poděkovala lektorům za spolupráci ve školním roce 2011/2012 a předala jim malý dáreček.

  .

   

 • 25.06.2012 15:46

  Náhradní rodinná péče

  V pondělí 4. června 2012 proběhl seminář Martiny Smutné – koordinátorky programu Vzdělávací a terapeutické služby o. s. Rozum a Cit a Kláry Dvořákové – koordinátorky Klubu náhradních rodičů o. s. Rozum a Cit. Obsahem semináře byly typy náhradní rodinné péče v ČR, jejich specifika, rozdíly a přednosti, proces získávání dítěte do osvojení a pěstounské péče, novela zákona o sociálně právní ochraně dětí a změny, které přináší, mateřská a rodinná centra jako místa podpory a setkání rodin s dětmi v náhradní rodinné péči.

 • 19.05.2012 15:30

  Májové slavnosti

  Na Májových slavnostech 2012 vystoupil za RC Dobříšek 

  kroužek Moderní tance pod vedením Renaty Kubátové.

   

 • 19.05.2012 07:22

  Jarní cyklostezka

   

  Rodinné centrum Dobříšek pořádalo dne 5. května 2012 již 7. ročník Cyklostezky pro děti. Start akce byl u Sportovního klubu Vlaška na Dobříši. I přes nepřízeň počasí se sešla spousta dobrovolníků a po krátké přeháňce mohla akce začít. Špatné počasí účastníky neodradilo a na připravenou trasu dorazilo 72 dětí, které si projely vyznačenou trasu lesní stezkou plnou zajímavých úkolů. Stanoviště zde měla i Jednotka sboru dobrovolných hasičů a Městská policie. Na každého účastníka čekala v cíli malá odměna.

   
  Děkujeme za pomoc městu Dobříš, Městské policii, Jednotce sboru dobrovolných hasičů a za organizaci především Lee Hampejsové a všem dobrovolníkům.
   
  Těšíme se na Vás opět v příštím roce!

 • 18.05.2012 19:28

  Regionální setkání

  V úterý 15. května 2012 se v Dobříši uskutečnilo regionální setkání mateřských center Středočeského kraje u příležitosti Dne rodin. Krajská koordinátorka Linda Pačesová informovala přítomné o aktivitách Sítě mateřských center zaměřených na oslavu 20 let existence mateřských center v České republice.

  Zástupkyně jednotlivých center diskutovaly o možnostech směřování a financování mateřských center. Vzájemně si vyměnily zkušenosti ohledně spolupráce s obcemi a neziskovými organizacemi. Hovořilo se též o zapojení seniorů (i dalších členů rodin) do chodu mateřských center a mimoškolním hlídání dětí v souvislosti s nedostatečnou kapacitou mateřských škol.

  Součástí setkání byla výstava "Než vypukne požár" upozorňující na přínos mateřských center rodině a společnosti.

 • 04.05.2012 14:50

  Reportáž České televize

  Reportáž České televize z RC Dobříšek ze dne 5. 2. 2012

   

  .

 • 30.04.2012 15:48

  Starší články

  Starší články z historie Dobříšku naleznete ZDE.

<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Kontakt

RC Dobříšek, z. s.
Na Nábřeží 1650
263 01 Dobříš

provozní
tel. 608 906 559

administrativa
tel. 603 199 265

 

Úřední hodiny v RC

Po-Pá 8-12 hod.

 

Úřední hodiny v RC Dobříšek
Po-Pá 8-12 hod.
V jiné hodiny po domluvě

 

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode