Naše kronika

 • 26.06.2013 07:33

  Poznej Dobříš... - video

  Video-reportáž Antonína Janči z Poznej Dobříš s tátou a mámou

   

 • 20.06.2013 22:25

  PUBERTA

  Puberta - rozcestí dětství a dospělosti. Ve středu 19. 6. 2013 proběhla přednáška s besedou Ing. Mgr. Marie Novákové.

 • 20.06.2013 22:02

  Poznej Dobříš s tátou a mámou

  15.6.2013 poznávaly děti Dobříš s tátou a mámou, měly možnost navštívit kostel Nejsvětější Trojice, městskou knihovnu, archiv a depozitář města, radnici a zámek. Seznámily se s historií i současností kulturního a společenského života na Dobříši. Doprovodný program zajistila městská policie a na své si tak přišli společně se svými dětmi i tatínkové, kteří slavili svůj svátek „Den otců“. Pro každého bezva tátu byl připravený dárek a odměna čekala samozřejmě i na děti.

  Akci se podařilo zorganizovat ve spolupráci s městem Dobříš v rámci Dne rodin a celorepublikové kampaně Sítě MC Křídla a kořeny naší rodiny. Děkujeme za přípravu a komunikaci na stanovištích paní R. Bodorové v městské knihovně, panu O. Průšovi v depozitáři města a panu P. Petru Blechovi v kostele Nejsvětější Trojice.

 • 05.06.2013 12:44

  Beseda o bydlení

  Slunečné počasí vylákalo všechny ven a zájem o besedu o bydlení (5. 6. 2013) s realitní makléřkou Ing. Evou Viktorinovou byl minimální. Beseda proběhla improvizovaně na hřišti.

 • 02.06.2013 17:00

  Miňonky

  Od května 2013 probíhají v RC Dobříšek tvořivé hrátky s barvičkami a různým materiálem pro děti od 2 do 3 let v doprovodu jednoho z rodičů. Můžete přijít si tvořivý kroužek „oťukat“ a uvidíte, jak se k výtvarným pomůckám a barvičkám vaše batolátko má, a můžete se rozhodnout, zda budete chodit pravidelně či nikoliv.

  Pravidelnou docházkou se dítko učí se štětcem a s barvičkami zacházet a pomalu, ale jistě v sobě objevuje vlohy k tvořivé činnosti.  K tomuto mu můžete velmi dobře dopomoci vy, pokud se také ujmete výtvarných pomůcek a začnete s dítkem vytvářet první malby. Necháte se sami pohltit tvořivým procesem. Za sebe musím říci, že je to úžasný prostor pro relaxaci, protože zde není nárok něco konkrétního vytvořit, ale spíše si skutečně s barvičkami pohrát, zjistit, co například dokáže voskovka společně s anylínovými barvičkami. A nebo je velká zábava, jak se proměňují temperové barvičky jejich smícháváním. I když dítko prosadí svou touhu po opozici a pojme činnost skutečně dravě po svém, vyjde mu nakonec přece jen zajímavá barvička. A hlavně - tvořeníčko si pěkně užije. U nás doma, když nabídnu dětem, že budeme něco vyrábět, většinou se setkám s nezájmem. Když si začnu tvořit sama, během chvíle mám obě děti u sebe a každý si tvoří po svém, co chce, z pomůcek, se kterými mám já vlastní záměr, jiný než děti.

  K činnosti lze přistoupit s určitou vizí nebo jen tak pro činnost samotnou. Tak se vám povede vykouzlit mnoho odstínů zajímavých barev, využít schopnosti nanášedel – štětec, špejle, houbička, razítko, lahvička s kapátkem atd. – vytvořit určitý jev, obrazec na papíře. A zde máte prostor také vy, maminky, tatínkové a babičky. Můžete dítku svým vzorem ukázat, jaké barvy a odstíny můžou se třemi základními barvičkami vzniknout. Ukážete mu, že vás činnost také zajímá - a to, co děláte vy, určitě stojí za nápodobu.

  Myslím, že si můžete být jistí, že od okamžiku, kdy dítko ,,napatlá“ na stůl některé z pokrmů, které mu naaranžujete na talířek, si tvoření naplno užívá. I když ho pojme úplně po svém. Tedy jinak, než máte představu vy. V tuto chvíli je dobré dát dítěti prostor pro vlastní přístup k tvořivé činnosti. Vytváříte mu podmínky pro vyjádření vlastního vnímání světa, a vůbec prostor k vyjádření sebe sama. Rodiče zde mohou podat dítku pomocnou ruku ve chvíli, kdy si samo nedokáže poradit, zejména ve chvílích, kdy se nemůže tvořivě rozmáchnout ze začátku.

  V běžném životě učíme děti konfrontaci s řádem a pravidly, které mu nastavujeme my dospělí.  Během tvoření je dáno pouze jedno jediné pravidlo, a to pracovat pouze na papíru, ne vedle něho. Co z papíru bude po práci malých tvořivých ručiček, je na začátku jedno velké tajemství. To jak dalece jej pomaluje, kolik zvolí barev, proděraví ho, záleží již jen a pouze na temperamentu a fantazii malého výtvarníka. Na našem barevném tvořeníčku jsou předsudky a ,,velkolepé cíle“ světa dospěláků překážkou pro plné rozvinutí kreativity v tvořivém procesu. Nechme je tedy za dveřmi našeho barevného ateliéru a pojďte s námi u výtvarného čarování relaxovat.  

  Mgr. Kateřina Neubauerová

 • 20.05.2013 08:03

  Májové slavnosti - Místo pro rodinu

  V rámci Májových slavností (18. 5. 2013) byl starostou města Mgr. Jaroslavem Melšou a koordinátorkou RC Dobříšek Mgr. Markétou Svobodovou slavnostně zahájen projekt Místo pro rodinu

  Při této příležitosti bylo od 10 do 16 hod. otevřeno RC Dobříšek a na hřišti u kina našly rodiny s dětmi zázemí (s možností občerstvení, odpočinku i možností získat informace o činnosti RC Dobříšek) a hojně navštěvovanou výtvarnou dílničku.

  Projekt je realizován v rámci kampaně Sítě MC "Město pro děti".

   

 • 18.05.2013 17:42

  Májové slavnosti - Moderní tance

  Na Májových slavnostech v sobotu 18. 5. 2013 předvedli skvělé výkony svěřenci Renaty Kubátové z kroužku Moderní tance a taneční skupiny Reçais(t). Děkujeme!

   

 • 16.05.2013 17:49

  Místo pro rodinu

  Rádi bychom vás informovali o zahájení projektu "Místo pro rodinu", který realizuje Rodinné centrum Dobříšek o.s. ve spolupráci s městem Dobříš. Jedná se o navigační systém, který by měl pomoci rodinám, které do našeho města zavítají, najít cestu do místa, kde si mohou odpočinout, přebalit či nakrmit své dítě, ale také získat důležité informace z oblasti života rodin. Ze stěžejních míst v našem městě (radnice, infocentrum, zámek, poliklinika, …) povedou trasy označené samolepkami s logem a základními informacemi, které návštěvníky dovedou až do Rodinného centra Dobříšek.

  Zahájení projektu se uskutečnilo v rámci Májových slavností v sobotu 18. 5. 2013.

  Doufáme, že další rodiny objeví Dobříšek jako zázemí a místo pro rodinu. Budeme se těšit na vaši návštěvu!

  Srdečně děkujeme paní Zuzaně Hutňanové za vytvoření návrhu samolepky!

   

  Realizováno v rámci kampaně Sítě MC Město pro děti.

   

 • 14.05.2013 19:55

  Regionální setkání

  Mateřská centra rodinám – rodiny mateřským centrům

  V úterý 14. května 2013 se v Rodinném centru Dobříšek uskutečnilo regionální setkání zástupkyň mateřských a rodinných center, a to při příležitosti celostátní kampaně Den rodin. Náplní setkání bylo sdílení zkušeností s poskytováním služeb pro rodiny a diskuze nad tématem „Mateřská centra rodinám – rodiny mateřským centrům“.  Sešly se zde zástupkyně center venkovských i městských, fungujících léta i teprve vzniklé či o vzniku uvažující. O to pestřejší bylo sdílení zkušeností s tím, jak centra pomáhají rodinám, zapojují se do komunitního života obcí a s jakými problémy se potýkají. Výsledkem bylo vytvoření společného plakátu s popsáním toho, co souvisí s tématem diskuze – např. citát Jima Rohna:  „Vaše rodina a vaše láska musí být opečovávány stejně jako zahrada. Čas, úsilí a představivost musí být neustále povolávány k tomu, aby jakýkoli vztah dále vykvétal a rostl“.

  Jako další aktivita setkání byl nabídnut tvořivý workshop. Po celou dobu bylo zajištěno hlídání dětí.

 • 09.05.2013 08:24

  Přednáška O výchově...

  V pondělí 29. 4. 2013 se konala přednáška (s besedou) Mgr. Kateřiny Neubauerové O výchově na základě vzájemného porozumění.

  Hlavním tématem dubnového setkání bylo zvládání konfliktních situací v rámci výchovy.  Jak zvládat emoce dítka, ale také své vlastní, které se ve výchovných situacích vynoří, ať chceme nebo ne. Rovněž jsme se dotkli problematiky tělesných trestů a trestání odnětím lásky, čili vyhazovem „až se uklidníš, tak se vrať“, které výchova láskou zapovídá.

  Agresivitu, neposlušnost či vzdor malých dětí chápeme jako odpověď na stanovené hranice, které jsou však zapotřebí. Jindy jsou voláním po pomoci, pozornosti a signalizují tak nenaplněné potřeby dítka. Emoce je tedy dobré si uvědomovat, popsat je a vnímat jako přirozenou součást každodenních situací. Jejich pochopením totiž velmi často docházíme k větší trpělivosti. A té při výchově není nikdy dost.

  Dále získaly maminky odpovědi na otázky týkající se výchovy sourozenců, kdy bývá častým problémem sourozenecká žárlivost. Prvorozený se musí chtě nechtě smířit s tím, že již nemá maminku pouze pro sebe. A to je pro mnohé předškoláčky těžká životní zkouška. Pro rodiče je tato situace náročná, protože miminko vyžaduje mnoho pozornosti a péče; více nežli jeho starší sourozenec, který po příchodu novorozence často v očích rodičů povyroste. Ale pořád je to ten malý človíček, který celým srdíčkem touží po tom, aby měl svou maminku a tatínka jen a jen pro sebe, alespoň chviličku. Nechtějme tedy po prvorozených, aby byli ti chytřejší, rozumnější, kteří umí počkat a kteří situaci chápou. Sami jsou mnohdy ještě batolátky či předškoláky a ti zatím chápat a rozumět nedokáží.  Žijí ve světě svých emocí, které jim signalizují jiné zprávy ve vztahu s rodiči, nežli se jim snaží mozek „namluvit“.

  Mgr. Kateřina Neubauerová

   

 • 29.04.2013 10:07

  Bazárek

  V sobotu 27. 4. 2013 se uskutečnil na hřišti Noemova archa bazárek jarního oblečení a dětských potřeb.

  Děkujeme Hance Ošťádalové a Lucce Bubancové za organizaci akce.

 • 24.04.2013 12:56

  První pomoc

  Ve středu 24. 4. 2013 jste měli možnost proniknout do základů poskytování první pomoci díky zkušenému záchranáři Robertu Svobodovi.

 • 23.04.2013 09:03

  Den Země

  Rodinné centrum Dobříšek se i v tomto roce zapojilo do kampaně ke Dni Země, kterou již pátým rokem organizuje město Dobříš ve spolupráci s dobříšskými neziskovými organizacemi a školami. Za pomoci žáků ZŠ Dobříš, Lidická 384 jsme uklízeli hřiště Noemova archa a nejbližší okolí.

   
  Akce RC Dobříšek je součástí kampaně Sítě MC o.s. Město pro děti - l. jarní etapa 1. – 30. dubna 2013 a ll. podzimní etapa 13. září – 13. října 2013. 
  I
   
   

   

 • 16.04.2013 13:43

  Péče o děti a trh práce

  Akci Nové formy péče o děti II., jež se konala 16. 4. 2013, zahájila Bc. Stanislava Krejčíková. Představila aktivity projektu, výsledky výzkumu a zahraniční zkušenosti. Ing. Lukáš Tomko informoval přítomné o návrhu zákona o poskytování služby péče o děti v dětské skupině.

  Poté vystoupila PhDr. Ing. Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu, s poutavou a inspirující přednáškou Péče o děti a trh práce, ve které se věnovala především tématům "Co všechno můžete získat na rodičovské dovolené pro svůj profesní život?" a "Znáte svůj osobní potenciál a víte jak hovořit se zaměstnavateli?".

  Zaměřila se na vyzdvihnutí a uvědomění si kompetencí (jako např. důslednost, empatie, organizační schopnosti, flexibilita,...), které matka/otec mají možnost rozvíjet v rámci rodičovské dovolené a které jsou velmi přínosné i pro profesní oblast. Více informací najdete na stránkách Národního centra pro rodinu, konkrétně v příručce Rodinné kompetence.    

   

            V rámci projektu reg. č. CZ.1.04/5.1.01/51.00038 „Nové formy individuální péče o děti do 7 let věku nerodičovskou osobou 

  jako nástroj dstranění  řekážky pro vstup na trh práce a zdroj  pracovních příležitostí ve Středočeském kraji“. 

  Realizováno pod záštitou města Dobříše a ve spolupráci s Rodinným centrem Dobříšek o.s. a Národním centrem pro rodinu.

   

 • 15.04.2013 09:03

  Květinový den

  V sobotu 13. 4. 2013 připravilo RC Dobříšek program pro děti v rámci Květinového dne na zámku Dobříš.

<< 14 | 15 | 16 | 17 | 18 >>

Kontakt

RC Dobříšek, z. s.
Na Nábřeží 1650
263 01 Dobříš

provozní
tel. 608 906 559

administrativa
tel. 603 199 265

 

Úřední hodiny v RC

Po-Pá 8-12 hod.

 

Úřední hodiny v RC Dobříšek
Po-Pá 8-12 hod.
V jiné hodiny po domluvěů

 

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode