Zpráva o udržitelnosti projektu „Zvýšení kapacity MŠ v Dobříši“

05.08.2013 06:13

Dne 27.července 2013 tomu budou již 2 roky, co byl ukončen úspěšný projekt na zvýšení kapacity mateřských škol v Dobříši. Díky dotaci z Evropského regionálního rozvojového fondu prostřednictvím ROP NUTS II Střední Čechy a spolufinancování města Dobříše,  došlo k navýšení 15 míst v objektu 2. MŠ a k navýšení  28 míst v objektu 4. MŠ. Jsme rádi, že jsme tímto krokem přispěli ke zklidnění situace v oblasti předškolního vzdělávání. Jak jste si již mohli povšimnout nově vybudované  třídy jsou prostorné, čisté a vybavené moderním nábytkem i technikou. Současně se v rámci projektu podařilo nakoupit  nové konvektomaty do školních jídelen, díky nimž je strava chutnější a zdravější. Věříme, že se Vašim dětem v nových prostorách školek líbí.

Za město Dobříš Ing. Markéta Samcová