Týdny výtvarných aktivit 2013

31.08.2013 08:55
Jen co začaly dětem letní prázdniny, rozběhly se v Rodinném centru Dobříšek již tradiční Týdny výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora, tentokráte na téma Dobříš v obrazech. V průběhu
čtyř týdnů měly čtyři skupiny dětí pod vedením zkušených lektorů možnost seznámit se lépe s městem, kde žijí. Staly se také fotografy a reportéry, kteří zaznamenávají místa a život na Dobříši, učily se orientovat v mapě, vyhledávaly zajímavé a důležité informace, vyráběly obrazy a výrobky různými výtvarnými technikami, nechyběly soutěže a hry. Těší nás, že jsme umožnili 68 dětem prožít aktivně část prázdnin, pomohli jim najít nové kamarády a rozšířili jejich povědomí o životě v našem městě.