Tvořit, hrát si, poznávat

23.10.2013 16:12

V úterý 22. 10. 2013 se konalo první setkání Tvořit, hrát si, poznávat ... s lektorkami Mgr. Danielou Doubkovou a Mgr. Sylvou Vozábovou. 2. setkání se uskuteční v úterý 12. listopadu.