Setkání u kulatého stolu

24.09.2012 16:23

U příležitosti 12. výročí založení MC v Březnici, 20. výročí založení prvního MC a 10. výročí založení Sítě MC v ČR se konalo 18. 9. 2012 Setkání u kulatého stolu v Březnici, kterého se zúčastnila i zakladatelka Sítě mateřských center v ČR Rut Kolínská. Účastníci setkání (za RC Dobříšek se zúčastnila koordinátorka Markéta Svobodová) si vzájemně vyměnili zkušenosti a zabývali se např. generační výměnou ve vedení mateřských center a aktivací nových maminek/tatínků, kteří se zapojují do činnosti center.