Regionální setkání

14.05.2013 19:55

Mateřská centra rodinám – rodiny mateřským centrům

V úterý 14. května 2013 se v Rodinném centru Dobříšek uskutečnilo regionální setkání zástupkyň mateřských a rodinných center, a to při příležitosti celostátní kampaně Den rodin. Náplní setkání bylo sdílení zkušeností s poskytováním služeb pro rodiny a diskuze nad tématem „Mateřská centra rodinám – rodiny mateřským centrům“.  Sešly se zde zástupkyně center venkovských i městských, fungujících léta i teprve vzniklé či o vzniku uvažující. O to pestřejší bylo sdílení zkušeností s tím, jak centra pomáhají rodinám, zapojují se do komunitního života obcí a s jakými problémy se potýkají. Výsledkem bylo vytvoření společného plakátu s popsáním toho, co souvisí s tématem diskuze – např. citát Jima Rohna:  „Vaše rodina a vaše láska musí být opečovávány stejně jako zahrada. Čas, úsilí a představivost musí být neustále povolávány k tomu, aby jakýkoli vztah dále vykvétal a rostl“.

Jako další aktivita setkání byl nabídnut tvořivý workshop. Po celou dobu bylo zajištěno hlídání dětí.