Přednáška O výchově...

09.05.2013 08:24

V pondělí 29. 4. 2013 se konala přednáška (s besedou) Mgr. Kateřiny Neubauerové O výchově na základě vzájemného porozumění.

Hlavním tématem dubnového setkání bylo zvládání konfliktních situací v rámci výchovy.  Jak zvládat emoce dítka, ale také své vlastní, které se ve výchovných situacích vynoří, ať chceme nebo ne. Rovněž jsme se dotkli problematiky tělesných trestů a trestání odnětím lásky, čili vyhazovem „až se uklidníš, tak se vrať“, které výchova láskou zapovídá.

Agresivitu, neposlušnost či vzdor malých dětí chápeme jako odpověď na stanovené hranice, které jsou však zapotřebí. Jindy jsou voláním po pomoci, pozornosti a signalizují tak nenaplněné potřeby dítka. Emoce je tedy dobré si uvědomovat, popsat je a vnímat jako přirozenou součást každodenních situací. Jejich pochopením totiž velmi často docházíme k větší trpělivosti. A té při výchově není nikdy dost.

Dále získaly maminky odpovědi na otázky týkající se výchovy sourozenců, kdy bývá častým problémem sourozenecká žárlivost. Prvorozený se musí chtě nechtě smířit s tím, že již nemá maminku pouze pro sebe. A to je pro mnohé předškoláčky těžká životní zkouška. Pro rodiče je tato situace náročná, protože miminko vyžaduje mnoho pozornosti a péče; více nežli jeho starší sourozenec, který po příchodu novorozence často v očích rodičů povyroste. Ale pořád je to ten malý človíček, který celým srdíčkem touží po tom, aby měl svou maminku a tatínka jen a jen pro sebe, alespoň chviličku. Nechtějme tedy po prvorozených, aby byli ti chytřejší, rozumnější, kteří umí počkat a kteří situaci chápou. Sami jsou mnohdy ještě batolátky či předškoláky a ti zatím chápat a rozumět nedokáží.  Žijí ve světě svých emocí, které jim signalizují jiné zprávy ve vztahu s rodiči, nežli se jim snaží mozek „namluvit“.

Mgr. Kateřina Neubauerová