Počítačová setkání pro seniory pokračují

10.10.2018 19:43

Další cyklus Počítačových setkání pro seniory s Ing. Vlastou Pechovou začal v úterý 9. října 2018. Setkání probíhají v malých skupinkách, vládne zde veselá nálada, účastníci si vzájemně pomáhají a sdělují si své zkušenosti (nejen z oblasti počítačů).

Probíraná témata jsou velmi různorodá a jsou vybírána na základě dohody účastníků. Vždy se najde prostor i pro individuální dotazy seniorů.