Péče o děti a trh práce

16.04.2013 13:43

Akci Nové formy péče o děti II., jež se konala 16. 4. 2013, zahájila Bc. Stanislava Krejčíková. Představila aktivity projektu, výsledky výzkumu a zahraniční zkušenosti. Ing. Lukáš Tomko informoval přítomné o návrhu zákona o poskytování služby péče o děti v dětské skupině.

Poté vystoupila PhDr. Ing. Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu, s poutavou a inspirující přednáškou Péče o děti a trh práce, ve které se věnovala především tématům "Co všechno můžete získat na rodičovské dovolené pro svůj profesní život?" a "Znáte svůj osobní potenciál a víte jak hovořit se zaměstnavateli?".

Zaměřila se na vyzdvihnutí a uvědomění si kompetencí (jako např. důslednost, empatie, organizační schopnosti, flexibilita,...), které matka/otec mají možnost rozvíjet v rámci rodičovské dovolené a které jsou velmi přínosné i pro profesní oblast. Více informací najdete na stránkách Národního centra pro rodinu, konkrétně v příručce Rodinné kompetence.    

 

          V rámci projektu reg. č. CZ.1.04/5.1.01/51.00038 „Nové formy individuální péče o děti do 7 let věku nerodičovskou osobou 

jako nástroj dstranění  řekážky pro vstup na trh práce a zdroj  pracovních příležitostí ve Středočeském kraji“. 

Realizováno pod záštitou města Dobříše a ve spolupráci s Rodinným centrem Dobříšek o.s. a Národním centrem pro rodinu.