Nové formy péče o děti

26.02.2013 17:30

26. února 2013 uspořádala Farní charita Starý Knín ve spolupráci s Rodinným centrem Dobříšek o.s. seminář na téma Nové formy péče o děti. Se svými příspěvky vystoupili: starosta města Dobříše Mgr. Jaroslav Melša, Bc. Stanislava Krejčíková a Ing. Lukáš Tomko z Farní charity Starý Knín (FCHSK) a za Síť mateřských center o.s. Mgr. Klára Vlková.

Dle průzkumu FCHSK, kterého se zúčastnilo 717 respondentů, považuje nové formy péče o děti za potřebné výrazná většina dotázaných. Až v překvapivě velké míře je preferována péče o malé děti v rámci málo početné skupiny.

V zahraničí existuje velmi široká nabídka služeb a je zde viditelná snaha o hledání "spravedlivého" rozdělení veřejných finančních prostředků mezi jednotlivé formy péče. V ČR je v současné době péče o děti do 3 let zajišťována v jeslích zřizovaných obcemi a prostřednictvím soukromých subjektů (na základě živnostenské ho zákona). Péče o děti nad 3 roky je realizována v mateřských školách (dle školského zákona), soukromých mateřských školách (dle živnostenského zákona), prostřednictvím občanských sdruženích (např. mateřských center) a ostatních neziskových organizací. Zajímavou formu péče představují lesní školky, které umožňují překlenout výkyvy v počtu dětí (silné populační ročníky) bez nutnosti nákladných investic. Dobrým příkladem jsou i firemní školky, které mohou být zřízeny dle živnostenského nebo školského zákona.

V současnosti se otevírá  i další možnost péče o děti - poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (zákon je nyní v připomínkovém řízení). Službu by mohly poskytovat fyzické a právnické osoby a organizační složky státu pro své zaměstnance. Z návrhu zákona bohužel vypadla vzájemná rodičovská výpomoc (sousedské hlídání). Více informací naleznete ZDE.

26. března 2013 vystoupila Mgr. Klára Vlková a Ing. Lukáš Tomko v pořadu Sama doma.