Májové slavnosti

19.05.2012 15:30

Na Májových slavnostech 2012 vystoupil za RC Dobříšek 

kroužek Moderní tance pod vedením Renaty Kubátové.