Naši lektoři

Bc. Stáňa Bedřichová

Lektorka programu Barevný svět. Vystudovala pedagogiku volného času a speciální pedagogiku - vychovatelství. Pracovala jako vychovatelka ve školní družině, asistent pedagoga, lektor kroužků pro předškolní děti, příměstských táborů a aktivizačních programů pro rodiny s dětmi. V...

MgA. Renata Bezděková, DiS.

Lektorka kurzů Moderní tance pro děti 4-15 let. Absolventka Akademie múzických umění v Praze, taneční fakulta.    Členka taneční skupiny Saltatio Vitae (historické tance) a souboru černého divadla ACT, Praha

Martina Branšovská

Vede předporodní kurzy a setkávání těhotných. Od roku 1989 pracuje na porodním sále příbramské porodnice. Vystudovala SZŠ v Kolíně, obor porodní asistentka. Kvalifikaci si rozšířila postgraduálním studiem na institutu vzdělávání v Brně.  Bydlí na Dobříši a těší se na společná setkání s...

Mgr. Lenka Cibochová

Mgr. Lenka Cibochová Profil: 2003 Dokončení studia na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity,              Obor – učitelství tělesné výchovy a přírodopisu 2004 – 2008 – práce a pobyt ve Velké Británii. Studium...

Zuzana Dvořáková

Jmenuji se Zuzka, jsem lektorkou kurzu Hrajeme si bez maminky. 

Aneta Gajdošová

Jmenuji se Aneta a jsem lektorkou kurzu Hrajeme si bez maminky

Ing. Dita Hrudová

Dita Hrudová vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze a svou profesní dráhu zahájila v oblasti mezinárodnímu marketingu, komunikace, PR a prezentace České republiky v zahraničí. Dva roky působila na pozici zástupce CzechInvestu pro EU v Bruselu, ale díky zvídavosti a chuti objevovat...

Mgr. Zuzana Krásová

Psychologické poradenství

Mgr. Lenka Kšanová, DiS.

Lektorka kurzů Śikovné prstíky a Kulišárny. "Jsem vystudovaná zdravotní sestra, pracující již 20 let  ve zdravotnictví. Mám zkušenosti s neziskovými organizacemi a s realizací jejich projektů, jako projektová manažerka. Mým velkým koníčkem jsou ruční práce, které se v naší rodině "předávají",...

Marie Kulhavá

Připravuje program pro děti ve věku 2-4 let Hrajeme si společně.  Původním povoláním ekonomka. Díky narození vnoučka začala navštěvovat RC Dobříšek a posléze i připravovat program pro děti. A moc ji to baví. :-)    

Bc. Lucie Nádvorníková

Odborné poradenství, sociální pomocnice, podpora a zvýšení jistoty klienta v nepříjemné, ohrožující či nepříznivé životní situaci.

Klára Sudová

Absolvovala ekonomickou školu. Má více než 20 let praxe ve volnočasové i profesní práci s dětmi. Vede pobytové tábory pro děti. Je instruktorkou plavání. Pracuje jako asistentka na základní škole v Dobříši. Má ráda sport, knížky a tvoření. V roce 2018 vedla turnus příměstského tábora...

Mgr. Václav Pech

Václav Pech je nadšenec do programování. Vystudoval informatiku na MFF UK v Praze a od té doby vyvíjí software. Své znalosti a poznatky rád předává dál během školení, programátorských konferencí a přednášek na vysokých školách.

Ing. Vlasta Pechová

Lektorka Počítačových setkání pro seniory a počítačových kurzů (E-mailová etiketa, Tvorba fotoknihy, Tvorba www stránek, Úprava fotografií na PC), individuální počítačové poradenství. 

Miro Pogran

Akademický malíř-výtvarník ve svobodném povolání, věnuje se malbě, grafice a ilustraci. Vystavoval na samostatných výstavách doma i v zahraničí (Japonsko, Německo, Slovensko, Itálie). Ilustroval několik učebnic a knížek pro děti, vydal autorskou knihu - bibliofilii Příběh o prameni. Více...

Lucie Špačková Krasanovská

Lucie Špačková Krasanovská   Jsem maminkou, chůvou v dětské skupině, lektorkou kurzů pro děti, baby masáží a základní aromaterapie, Instruktorkou psychomotorického vývoje dítěte a poradkyní v oblasti psychomotoriky.  Mým původním oborem je veřejnosprávní a obchodní činnost, ve...