Naši lektoři

Bc. Stáňa Bedřichová

Lektorka programu Barevný svět. Vystudovala pedagogiku volného času a speciální pedagogiku - vychovatelství. Pracovala jako vychovatelka ve školní družině, asistent pedagoga, lektor kroužků pro předškolní děti, příměstských táborů a aktivizačních programů pro rodiny s dětmi. V...

Johana Böhmová

Lektorství "Hrajeme si bez maminky"  mě naplňuje, protože se mi líbí  pracovat s dětmi. Inspirují mě svojí zvědavostí objevovat svět.

Martina Branšovská

Vede předporodní kurzy a setkávání těhotných. Od roku 1989 pracuje na porodním sále příbramské porodnice. Vystudovala SZŠ v Kolíně, obor porodní asistentka. Kvalifikaci si rozšířila postgraduálním studiem na institutu vzdělávání v Brně.  Bydlí na Dobříši a těší se na společná setkání s...

Mgr. Lenka Cibochová

Mgr. Lenka Cibochová Profil: 2003 Dokončení studia na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity,              Obor – učitelství tělesné výchovy a přírodopisu 2004 – 2008 – práce a pobyt ve Velké Británii. Studium...

Ing. Zuzana Hornáčková

Absolventka Fakulty životního prostředí. Momentálně na mateřské dovolené s dvěma syny Máťou a Tomem.  Je velkou zastánkyní zdravého životního stylu od stravování, pobývání a pohybování v přírodě,  ekologické vzdělávání... tedy až po odpady :). Ráda tuto zálibu předává dál -...

Jitka Izáková

Dobříšek znám téměř od jeho začátku a prožily jsme zde s naší, dnes již dospělou dcerou, mnoho hezkých chvil. Svou dceru jsem učila první stupeň doma. A celá rodina na to rádi vzpomínáme.    Baví mě pozorovat děti a rozvíjet jejich jedinečnou osobnost. Snažím se aby se ve skoličce...

Mgr. Zuzana Krásová

Psychologické poradenství

Mgr. Lenka Kšanová, DiS.

Lektorka kurzů Śikovné prstíky a Kulišárny. "Jsem vystudovaná zdravotní sestra, pracující již 20 let  ve zdravotnictví. Mám zkušenosti s neziskovými organizacemi a s realizací jejich projektů, jako projektová manažerka. Mým velkým koníčkem jsou ruční práce, které se v naší rodině "předávají",...

MgA. Renata Kubátová, DiS.

Lektorka kurzů Moderní tance pro děti 4-15 let. Absolventka Akademie múzických umění v Praze, taneční fakulta.    Členka taneční skupiny Saltatio Vitae (historické tance) a souboru černého divadla ACT, Praha

Marie Kulhavá

Připravuje program pro děti ve věku 2-4 let Hrajeme si společně.  Původním povoláním ekonomka. Díky narození vnoučka začala navštěvovat RC Dobříšek a posléze i připravovat program pro děti. A moc ji to baví. :-)    

Bc. Lucie Nádvorníková

Odborné poradenství, sociální pomocnice, podpora a zvýšení jistoty klienta v nepříjemné, ohrožující či nepříznivé životní situaci.

Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS.

  Rodinné, výchovné a šátkové poradenství, lektorka Dílničky domácího tvoření a Hrajeme si bez...

Klára Sudová

Absolvovala ekonomickou školu. Má více než 20 let praxe ve volnočasové i profesní práci s dětmi. Vede pobytové tábory pro děti. Je instruktorkou plavání. Pracuje jako asistentka na základní škole v Dobříši. Má ráda sport, knížky a tvoření. V roce 2018 vedla turnus příměstského tábora...

Mgr. Václav Pech

Václav Pech je nadšenec do programování. Vystudoval informatiku na MFF UK v Praze a od té doby vyvíjí software. Své znalosti a poznatky rád předává dál během školení, programátorských konferencí a přednášek na vysokých školách.

Ing. Vlasta Pechová

Lektorka Počítačových setkání pro seniory a počítačových kurzů (E-mailová etiketa, Tvorba fotoknihy, Tvorba www stránek, Úprava fotografií na PC), individuální počítačové poradenství. 

Miro Pogran

Akademický malíř-výtvarník ve svobodném povolání, věnuje se malbě, grafice a ilustraci. Vystavoval na samostatných výstavách doma i v zahraničí (Japonsko, Německo, Slovensko, Itálie). Ilustroval několik učebnic a knížek pro děti, vydal autorskou knihu - bibliofilii Příběh o prameni. Více...

Lucie Špačková Krasanovská

Lucie Špačková Krasanovská   Jsem maminkou, chůvou v dětské skupině, lektorkou kurzů pro děti, baby masáží a základní aromaterapie, Instruktorkou psychomotorického vývoje dítěte a poradkyní v oblasti psychomotoriky.  Mým původním oborem je veřejnosprávní a obchodní činnost, ve...