Naši lektoři

Bc. Stáňa Bedřichová

Lektorka programu Barevný svět. Vystudovala pedagogiku volného času a speciální pedagogiku - vychovatelství. Pracovala jako vychovatelka ve školní družině, asistent pedagoga, lektor kroužků pro předškolní děti, příměstských táborů a aktivizačních programů pro rodiny s dětmi. V...

Johana Böhmová

Lektorka adaptačního prográmku Hrajeme si bez maminky, maminka tří dětí.

Martina Branšovská

Vede předporodní kurzy a setkávání těhotných. Od roku 1989 pracuje na porodním sále příbramské porodnice. Vystudovala SZŠ v Kolíně, obor porodní asistentka. Kvalifikaci si rozšířila postgraduálním studiem na institutu vzdělávání v Brně.  Bydlí na Dobříši a těší se na společná setkání s...

MgA. Veronika Brožková

Lektorka tvůrčího psaní. Po studiu na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši absolvovala magisterské studium na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Debutovala knihou Hořká lízátka, kterou vydala Literární akademie. Její druhá knížka, soubor povídek Kachní městečko, vyšel jako e-kniha. Pracovala jako...

Mgr. Eva Fenclová

Arteterapeutka, lektorka kruhových tanců a programů pro rodiny, pedagožka pro děti se speciálními potřebami, amatérská výtvarnice. Má ráda svoji rodinu, ráda tvoří, recykluje a propojuje jiné materiály, má ráda barvy, chůzi či jízdu na kole ve známé i neznámé krajině. Profesní zkušenosti...

Karolína Fišerová

Lektorka programu Angličtina pro děti.

Mgr. Zuzana Hutňanová

Lektorka programu Výtvarka se Zuzkou. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (diplomová práce u akad. mal. Miroslava Proška). Její učitelské působení skončilo v letech 2001-2007 vedením výtvarné dílny Zahrada v Dobříši. Deset let (do roku 2012) pracovala jako...

Andrea Kilford

Lektorka kurzů angličtiny pro dospělé.   Vzdělání: 8 let studia a práce ve Velké Británii 3,5 roku na jazykových školách v Londýně držitelka CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English) a BEC Vantage (Business English Certificate), vše „grade...

Mgr. Zuzana Krásová

Psychologické poradenství

MgA. Renata Kubátová, DiS.

Lektorka kurzů Moderní tance pro děti 4-15 let. Absolventka Akademie múzických umění v Praze, taneční fakulta.    Členka taneční skupiny Saltatio Vitae (historické tance) a souboru černého divadla ACT, Praha

Marie Kulhavá

Připravuje program pro děti ve věku 2-4 let Hrajeme si společně.  Původním povoláním ekonomka. Díky narození vnoučka začala navštěvovat RC Dobříšek a posléze i připravovat program pro děti. A moc ji to baví. :-)    

Katka Mertlíková

Katka je lektorkou prográmku Hrajeme si po waldorfsku. Je maminkou 3 dětí, své zkušenosti s waldorfskou pedagogikou předškolního stupně získala v RC Poupátko Příbram a pravidelně se vzdělává na seminářích waldorfské pedagogiky pro vychovatele malých dětí.

Bc. Lucie Nádvorníková

Odborné poradenství, sociální pomocnice, podpora a zvýšení jistoty klienta v nepříjemné, ohrožující či nepříznivé životní situaci.

Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS.

  Rodinné, výchovné a šátkové poradenství, lektorka Dílničky domácího tvoření a Hrajeme si bez...

Ing. Mgr. Marie Nováková

Zabývá se pedagogickou psychologií. S dětmi i rodiči pracuje již desítky let.

Mgr. Václav Pech

Václav Pech je nadšenec do programování. Vystudoval informatiku na MFF UK v Praze a od té doby vyvíjí software. Své znalosti a poznatky rád předává dál během školení, programátorských konferencí a přednášek na vysokých školách.

Ing. Vlasta Pechová

Lektorka Počítačových setkání pro seniory a počítačových kurzů (E-mailová etiketa, Tvorba fotoknihy, Tvorba www stránek, Úprava fotografií na PC), individuální počítačové poradenství. 

Miro Pogran

Akademický malíř-výtvarník ve svobodném povolání, věnuje se malbě, grafice a ilustraci. Vystavoval na samostatných výstavách doma i v zahraničí (Japonsko, Německo, Slovensko, Itálie). Ilustroval několik učebnic a knížek pro děti, vydal autorskou knihu - bibliofilii Příběh o prameni. Více...

Lucie Špačková Krasanovská

Lucka vystudovala Manažerskou Akademii – obor Veřejnosprávní činnost a po škole pracovala v telekomunikační firmě. V současné době je na mateřské dovolené a věnuje se péči o své dva syny. Úzce spolupracuje se školkou v Neumětelích, je lektorkou kurzů Hrátky s batolátky a tvoření pro děti, podílí se...