Pondělí

Pondělí od 8:00 do 12:00 hod. HRAJEME SI BEZ MAMINKY - od 2,5 let

Adaptační prográmek pro děti od 2,5 let. O děti se bude starat kvalifikovaná lektorka, která pro děti bude připravovat aktivity podobné těm v MŠ (výtvarné, tvořivé, hudební, pohybové), prostor bude i na volnou hru a pobyt venku, samozřejmostí je důraz na vytváření a posilování sociálních...

Pondělí od 15:30 do 16:30 hod. ŠPAČKOHRÁTKY - od 3 do 6 let

Program pro děti od 3 - 6 let  Špačkohrátky je kroužek pro  děti předškolního věku, zaměřený na rozvoj jemné a hrubé motoriky, základy rytmizace, správný pohybový vývoj a rozvoj komunikace a vztahů v kolektivu. Lekce je plná cvičení, tanečků s říkadly, básniček a písniček. Dále se děti...